SE

Kan vi kräva klimatsmart kultur?

Hur integreras miljöperspektivet i konsten? Kreatörer och miljöprofiler debatterade fr?gan p? Stockholms Kulturhus, timmarna före Nordiska r?dets prisutdelning inom kategorier som film, litteratur och miljö.
Baker Karim, filmare och filmkonsulent, Olavi Hemmilä, litteraturforskare, Nancy Holm, marknadschef Svanen och Samuel Jarrick, operas?ngare och miljöaktivist skapade en ovanligt engagerad panelkvartett som debatterade klimathotets närvaro inom kulturen.
Skydd bakom svenska deckare
Genus och etnicitet är självklarheter i diskussion och kritik av film, litteratur och musik. Är det dags att kräva klimatsmart kultur, och f? James Bond till att källsortera p? film?
– Det är dumt att kräva n?got av kulturen. I takt med att medvetenheten ökar kommer konsten att ändra karaktär, men idag gömmer vi oss i svenska deckare, säger Hemmilä.
Litteraturforskaren känner inte igen sig i tidningarnas kultursidor och fr?gar sig vad vi h?ller p? med. Han konstaterar att människors attityder bara kan ändras med utbildningsinsatser. Miljöfr?gorna m?ste in p? skolschemat och integreras i läroplanen, och Holm fr?n Svanen instämmer:
– Vi m?ste komma bortom trista diskussioner om betygssystem. Barn behöver lära sig att tänka fritt och kreativt. Kulturen uppfyller inte heller sin samhällsroll. Vi m?ste ha en integrerad scen och diskutera v?rt vardagsliv.
Kulturen kan knyta oss samman
Under debatten väcktes fr?gan hur vi p?verkas av kultur när det gäller v?r konsumtion och p?verkan p? klimatet och miljön.
– Det handlar inte om att ?tervinna ett mjölkpaket. Vi m?ste ändra hela v?rt sätt att tänka. Kulturen m?ste skapa den visionen. Där har vi ett ansvar inför v?ra barn.
Holm upplyser även publiken om att Europa upphandlar varor och tjänster för 500 miljarder kronor, men fortfarande f?r inga miljökrav ställas, och Jarrick konstaterar att vi befinner oss l?ngt efter tolvslaget. Arter utrotas i en drastisk takt och klimatet hotas redan idag. Änd? vill kulturen f? oss att tro att allt puttrar p?, menar han.
– Vi kan spela roll, men vi äger inte klimatfr?gan en och en. Människor är beredda att ändra mycket om andra ocks? gör det. Vi är rädda att göra bort oss. ?ker grannen till Thailand gör vi detsamma. Vi m?ste knyta oss till varandra, och där spelar kulturen roll.
– Sanningen är den att vi m?ste backa bandet. Alla kan inte konsumera som vi gör. Vi m?ste sluta konsumera, kliva ner fr?n statusen och sakta p? takten, säger Karim.
Skapa arena för ekokritik
Holm tror inte att vi kommer bort fr?n konsumtionssamhället. Däremot m?ste vi välja rätt.
– Det handlar om att konsumera mindre, och att välja miljömärkta alternativ, fortsätter Holm. Film och litteratur har inte skildrat detta ännu. Allt ansvar har lagts p? individen, men vi m?ste göra detta tillsammans.
Karim menar att konsten m?ste inse att allt handlar om att ifr?gasätta normer. Han talar om att normkreativitet är det som m?ste föra fram utvecklingen inom konstens egna premisser. Att konstnärer har i uppgift att skildra alternativ.
– Vi m?ste inte sätta miljönormer p? konsten. Vi m?ste ifr?gasätta det vi har, säger Karim.

– Kultur speglar v?r inställning till naturen, beskriver Hemmilä. Att diskutera kultur med eko-glasögon är inget konstigt i exempelvis USA, där man kommit längre med begreppet ecocriticism. Vi m?ste skapa en liknande arena i Sverige för v?ra unga med klimat?ngest.
Samtalet modererades av statsvetaren Emma Mustala och ägde rum p? Kulturhuset i Stockholm där kulturprogrammet Best of Norden arrangerades 28-29 oktober med anledning av Nordiska r?dets prisgala.
Foto: Fredrik Sjögren

Nordiska ministerr?dets informationskontor – Norden i Fokus ger den nationella debatten en nordisk vinkel. Vi arrangerar seminarier och debatter om aktuella ämnen inom politik, miljö, näringsliv och kultur. Vi vänder oss i första hand till tjänstemän, politiker, journalister och intresseorganisationer.
62300Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Chef Arkeologienheten   #Kontakt Nina Ekl   #Showroom Maritima Birka   #Sveriges Sj