Karlskronaföretag drar nytta av världskonferens

Just nu p?g?r en internationell konferens i framtida h?llbara nät p? BTH. Bland annat deltar tre framg?ngsrika företag fr?n Karlskrona. Media är välkommen att träffa BTH samt ett av företagen.

Det är högaktuella fr?gor som tas upp vid den internationella konferensen International Teletraffic Congress, ITC´26, som just nu p?g?r p? BTH. Framtida h?llbara nät m?ste bli snabba och energieffektiva, och de förväntas skapa arbetstillfällen. Företag inom omr?det behöver kunskap och välutbildad personal och den här konferensen ger möjligheter till b?de kunskapsöverföring och nätverkande.

För att visa att BTH arbetar efter mottot ?in real life? bjuder vi in media till att träffa ett av företagen som deltar i konferensen, i deras egna lokaler. Där kommer BTH och företaget att berätta om hur forskning, utbildning och det globala nätverkandet, som den här konferensen, skapar nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen.

Media är välkommen att träffa professor Kurt Tutschku och Johan Christenson, VD p? City Network.
Dag: Tisdagen den 9 september
Tid: Kl 13:00
Plats: City Network Hosting AB, Borgmästaregatan 18, Karlskrona.

För mer information, kontakta Margareta Ahlström, via e-post: [email protected]

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT och innovation för h?llbar tillväxt st?r i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och cirka 500 anställda.
BTH fick 1999 rätt att bedriva forskarutbildning inom teknik och bedriver forskarutbildning inom omr?dena “IT med tillämpningar” och “Planering och management”. BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och h?llbar utveckling.
N?got som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning p? s?väl regional, nationell som internationell niv?.
V?rt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.
Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.
Besök oss gärna p? www.bth.se0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top