SE

Karlstadskola driver stort EU-projekt

Hösten 2014 lanserar Fria Läroverken i Karlstad det nya EU-projektet Creative Lion där skolans medieelever kommer att driva en internationell webbportal och besöka medieskolor fr?n flera länder i Europa.
? Vi är oerhört glada att vi har f?tt igenom v?r ansökan, berättar en av initiativtagarna till projektet, Erik Axelsson.
Projektet, som är ett s? kallat Erasmus+-projekt, sträcker sig över tre ?r och innebär att skolans medieelever kommer att driva en webbportal tillsammans med medieskolor fr?n Italien, Tjeckien, Turkiet och Slovenien. Projektet g?r ut p? att l?ta eleverna publicera filmer, fotografier och texter p? webbportalen utifr?n olika teman. Ett huvudtema är instruktionsfilmer, eller tutorials som de ofta kallas. Eleverna f?r inom detta tema göra filmer där de visar hur man skapar media i olika former. Det kan till exempel röra sig om hur man redigerar bilder, hur man gör filmaffischer eller hur man gör filmeffekter.
Den totala budgeten för projektet är över en miljon kronor och dessa medel ska framförallt finansiera resor inom projektet. Eleverna kommer nämligen att besöka varandras länder och samarbeta och dela erfarenheter med varandra. Genom projektet kommer eleverna allts? f? ett globalt perspektiv i undervisningen samtidigt som de f?r ägna sig och lära sig mer om media.
I oktober i ?r kommer lärarna fr?n de deltagande länderna att träffas för första g?ngen i Karlstad för att lägga upp riktlinjer för projektet. D? kommer bland annat den gemensamma webbportalen att lanseras. Men det är först i början av nästa ?r som äventyret börjar p? riktigt för eleverna. I april 2015 kommer de att bege sig till Turkiet för den allra första träffen med ungdomar fr?n de andra skolorna. Fram till 2017 kommer eleverna att f? uppleva ytterligare fyra resor inom ramen för Creative Lion-projektet.
Kontaktpersoner
Erik Axelsson, programansvarig för Mediaprogrammen p? Fria Läroverken i Karlstad, [email protected], telefon: 073-573 20 51
Magnus Alehed, rektor p? Fria Läroverken i Karlstad, [email protected],
telefon 070-552 25 83

Fria Läroverken har gymnasieskolor med s?väl studieförberedande som yrkesprogram, i Karlstad, Linköping, Malmö och Norrköping. Den första av skolorna startade 2003 och Fria Läroverken har idag knappt 2 000 elever. Fria Läroverken grundades 2013 och ägs av Anders Hultin, tidigare VD för Kunskapsskolan och JB Education.
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy