SE

Kavlitetssäkra INNEH?LLET i v?rd och omsorg genom att arbeta med de verkliga orsakerna till ohälsan.

Organisationerna som handhar v?rden om psykisk ohälsa dvs arbetsförmedlingen, socialtjänsten, psykiatrin, skolan, privata och offentliga arbetsplatser behöver lära sig att samverka direkt med patienterna. Det innebär att arbeta i en process runt den drabbade för att tillsammans komma fram till vari problemen best?r. Först därefter bestäms konkreta ?tgärder TILLSAMMANS med patienterna och resultatet följs upp kontinuerligt av samverkansgruppen.Inte som idag d? var och en av yrkesutövarna ser utifr?n sitt begränsade perspektiv och skickar patienterna mellan de olika yrkesutövarna utan att ta ansvar för vad som händer p? nästa ställe.och därmed sitt ansvar för tillfrisknandet.
Organisationsstrukturerna begränsar idag yrkesutövarnas arbete

Etablissemanget möter ofta brukare utifr?n organisationens strukturer, vilket begränsar yrkesutövarnas möjligheter att hjälpa
Det behövs en samverkan mellan olika yrkesutövare, som svarar mot de behov brukarna har.

Vi stödjer personalen att vidga sina perspektiv, fr?n att se individen isolerat till att söka orsaker till den psykisk ohälsan ocks? i individens psykosociala och ekonomiska verklighet. Det kräver samverkan.

Ett s?dant arbete g?r inte att göra “uppifr?n” med diktat eller m?lformuleringar om det ska lyckas. Det innebä istället ett processarbete mellan individerna som deltar i gruppen runt patienten för att f? inblick i varandras arbete och minska p? förutfattade meningar om varandras olika roller och uppdrag, som ofta föreligger. Med den kunskapen minskar rädslan och misstänksamheten mot varandra och byts istället ut mot förtroende mellan yresutövarna sinsemellan och mellan dem ochn patienten. Detta ger en reell samverkan som kan ge patienten adekvat hjälp.

se vidare COMMUNIS.SE

COMMUNIS:SE
V?r värdegrund

Psykiatrin behöver byggas upp utifr?n brukarnas behov. Som det nu är hindrar själva organisationen att ge människor det vi behöver när vi drabbas av psykisk ohälsa. Det räcker inte att skriva vackra m?lformuleringar. Det har de ledande i organisationerna sysslat med i m?nga ?r men ingenting händer eftersom kontakterna glappar med dem som är kunniga p? omr?det-de som träffar brukare-och de som är brukare. Vi behöver stödja dem att utveckla samarbete med andra instanser i samhälldet: arbetsförmedlare, arbetsplatsers HR-avdelningar, socialsekreterare etc. HUR vi ska samverka är det viktigaste just nu.

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #FN   #Lena Ringstedt   #Sverige Den