SE

KB öppnar unik musikkatalog för allmänheten

Kungliga bibliotekets musikkatalog med drygt 37 000 tonsättningar ur den svenska musikskatten fr?n 1700-talet och fram till 1975 görs nu för första g?ngen tillgänglig för allmänheten. Katalogen, som best?r av handskrivna eller maskinskrivna kort, har under sommaren digitaliserats och är nu sökbar via KB:s hemsida (musikkatalogen.kb.se).
Musikkatalogen best?r av tv? kataloger: en alfabetisk och en systematisk. Ingen av dessa kataloger har varit tillgänglig för besökare. L?ntagarna har gjort sin beställning “in blanco” (“har ni möjligen??”), och personalen har g?tt ner i magasinet för att undersöka saken.
Det var först p? 1970-talet som KB fick en speciell musikbibliotekarie. Innan dess katalogiserades musiktrycken av “vanliga” bibliotekarier med varierande musikkunskaper. Informationen p? korten är därför mycket varierande. Dessutom prioriterades katalogisering av litteratur framför katalogisering av musiktryck.
Musikkatalogen omfattar tonsättningar fr?n slutet av 1700-talet fram till 1975, d? KB började katalogisera musiktrycken i den nationella bibliotekskatalogen Libris.
Mer information:
Christina Koch, musikbibliotekarie, 070-007 33 51
Krister Persson, IT-specialist, 070-007 35 43

Om betaversionen av musikkatalogen.kb.se
Musikkatalogen är även ett test av att använda billig utrustning och öppen programvara för att snabbt digitalisera en kortkatalog. Digitaliseringen och utvecklingen av applikationen genomfördes p? sju dagar. För OCR-tolkning användes Tesseract med en ordlista utökad med material fr?n ett musiklexikon digitaliserat av Projekt Runeberg. Visningsgränssnittet är utvecklat i Django.

Inneh?llet är fritt att ?teranvända.Bildfiler och texter i katalogen är fritt att ?teranvända enligt Creative Commons CC0.

Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Sedan 1661 har vi samlat in i stort sett allt som trycks i Sverige eller p? svenska.
Vi har gjort materialet tillgängligt för allmänheten, som kan besöka oss för att beställa fram och läsa alla olika typer av texter.
KB har ansvar för att samordna och utveckla informationsförsörjning till alla offentligt finansierade bibliotek i Sverige samt forskning och högre utbildning. Vi bidrar till samordningen av svenska bibliotek bland annat genom att administrera och utveckla den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS.
KB är ocks? ett humanistiskt forskningsbibliotek, som köper in forskningslitteratur p? flera spr?k.
Kungliga biblioteket är en statlig myndighet.02600Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Automation Region   #Kostnad Kostnadsfritt   #Paper Province   #Stora Enso Research