Kina: Ur?ldrig syn p? kvinnan h?ller utvecklingen tillbaka

De socioekonomiska skillnaderna mellan kvinnor och män har ökat i takt med de ekonomiska reformerna. Den kinesiska staten har utnyttjat kvinnor som billig tillg?ng för ekonomisk tillväxt vilket har missgynnat kvinnorna. Det skriver Gordana Malesevic i en analys av den ekonomiska utvecklingen i Kina. (foto: Gordana Malesevic)
Kina har lagar och regelverk som skyddar kvinnors rättigheter och intressen. Kina har även ratificerat FN:s tongivande konventioner gällande mänskliga rättigheter och framhävt sin intention att utveckla kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan könen. Som led i detta arbete har den kinesiska regeringen formulerat och implementerat tre nationella program för kvinnors utveckling (1995-2000, 2001-2010 och 2011-2020).
De nationella programmen och den ekonomiska reformpolitiken sägs ha lett till att kvinnor kan lämna fattigdomen (p? landsbygden), att m?nga blir egna företagare och att det i dag finns elva kinesiskor p? listan över världens rikaste kvinnor. Men medan folk under Maos tid talade om kvinnans frigörelse genom ekonomiskt oberoende hör jag i dag allt fler säga att ett arbete inte är lika viktigt som att gifta sig rätt.
Hur ser verkligheten ut bakom en s?dan beskrivning? Hur har de ekonomiska reformerna, som inleddes av Xiaoping Deng 1978 och har tagit Kina fr?n en socialistisk till en kapitalistisk ekonomi, p?verkat kvinnors liv?

Gordana Malesevic visar i sin analys bland annat att kvinnornas sysselsättningsgrad har ökat sedan 2010 men deras inkomster och deras sociala förm?ner har minskat.
>Läs mer

För pressinloggning kontakta red
Feministiskt Perspektiv
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
070-772 17 52
feministisktperspektiv.se
[email protected] som e-post
Share this

Authors
Top