Skole

KJ?R FOR LIVET: Flere kommuner forlenger Kj?r for livet-programmet

PRESSEMELDING FRA KJ?R FOR LIVET
?rets kommunale budsjettforhandlinger var spennende. Flere r?dmenn hadde Kj?r for livet p? sin ?kuttliste?, men b?de ?fjord og Os videref?rer driften for hele neste ?r, sammen med Trysil som ogs? ?nsker videre satsing inn i 2014.
– Det er godt ? se at resultatene, historiene og tilbakemeldingene gir oss mulighet til ? fortsette v?rt arbeid i disse kommunene, sier gründer i Kj?r for livet, Knut Ove B?rseth.
Et enstemmig kommunestyre i ?fjord kommune, ryddet plass i budsjettet til et klubbtilbud i f?rste omgang fram til sommeren 2015.
– Vi var aldri var i tvil om at Kj?r for livet skulle fortsette. I kommunebudsjettet kan dette virke som en liten sak for de fleste, men det betyr s? uendelig mye for de det gjelder, sa ordf?rer Vibeke Stjern da budsjettet i ?fjord kommune var klart.
Os-kommune har kontrakt fram til sommeren 2014, men tok allerede i ?r h?yde for at de skal videref?re tilbudet frem til sommeren 2015.
– Os er i f?rersetet n?r det gjelder og ta ungdom p? alvor. De viser virkelig at dette er noe de vil satse p?, forteller Knut Ove B?rseth.
Trysil kommune fikk i 2013 midler via Hedmark fylkeskommune for ? gjennomf?re et ?r med en Kj?r for livet-klubb. Det har kommet sv?rt gode tilbakemeldinger p? programmet og ungdommene har h?yt oppm?te.
– Videre drift skulle finansieres via det kommunale budsjettet, og det arbeides med ? finne midler til videref?ring ut hele 2014, sier B?rseth.
Stj?rdal kommune hadde harde kutt i sitt kommunalbudsjett, og dette rammet flere tilbud for barn og unge. Deriblant b?de Kj?r for livet og MOT.
– Det er trist at vi m? sette en forel?pig stopp for Kj?r for livet-klubben i Stj?rdal. Resultatene og tilbakemeldingene fra ungdom, foreldre, skoler og tjenestekj?per her har v?rt meget gode. Dessverre valgte politikerne og ikke satse videre p? denne typen forebyggende tiltak. Vi jobber fortsatt med ? finne en l?sning for drift i regionen rundt Stj?rdal. Dette omr?det er viktig for oss, og spesielt i forhold til tilknytningen til L?nkebanen, sier B?rseth.
Kj?r for livet har som m?l ? f? flere kommuner med i sine programmer i 2014, som videre gir flere ungdommer som trenger det et klubbtilbud i sin kommune.
– Jeg synes visepolitimesteren i Oslo skrev det godt i sitt innlegg i Aftenposten denne uken: ?Gode ungdomstilbud er ikke en utgift, men en investering?.

For ytterligere informasjon:
Gründer Knut Ove B?rseth: 48 10 1000 eller [email protected]
Markedsjef Jan Tore Brustad: 98 63 44 66 eller [email protected]

Informasjon om KJ?R FOR LIVET: www.kjorforlivet.no

KJ?R FOR LIVET er et tilpasset fritids- og aktivitetstilbud for barn og unge som har vansker med ? nyttegj?re seg av, eller ikke passer helt inn i eksisterende fritidstilbud. Vi benytter action, motorsport og mekking som interessevekker for ? skape lyst p? livet og for ? gi barn og unge inspirasjon, motivasjon og mestring. Klubbplassene tildeles i samarbeid med det offentlige velferdssystemet. Organisasjonen skal innen utgangen av 2014 etablere 20 nye slike fritidsklubber i Norge, og arbeidet er allerede godt i gang og har avtaler med 12 kommuner. KJ?R FOR LIVET gir barn og unge inspirasjon, motivasjon og mot til ? tro p? seg selv og sin fremtid. Ved hjelp av motor og motorsport, opplever deltakerne samhold, samhandling, mestring og engasjement som f?rer til l?ring og utvikling. “Vi skal v?re inspirerende, samlende og ektef?lt”

Kronprinsparets Fond ?nsker ? sette s?kelys p? ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike ?rsaker risikerer ? falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre ?rsaker st?ende p? siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilh?righet n?dvendigvis om lengsel etter noen ? v?re sammen med, men om ? f?le seg som en del av noe.

Fondet st?tter til enhver tid fire prosjekter som mottar ?konomisk st?tte, og blir en del av kompetansenettverk som deler utfordringer og erfaringer med hverandre. Alle prosjektene har en ambisjon om ? gi unge nye arenaer ? lykkes p?. Fondet skal bidra til at det arbeidet prosjektene gj?r blir enda mer synlig i offentligheten, slik at flere kan se verdien av den, bli inspirert og selv gj?re en innsats. For ?ret 2013/2014 st?tter Kronprinsparets Fond P?belprosjektet, Kj?r for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Henrik Wergeland