SE

Klarläggande om luciafirandet vid H?llängets förskola

Med anledning av att H?llängets förskola har uppmärksammats de senaste dagarna för beslutet om det kommande luciafirandet gör kommunen följande klarläggande:
Luciafirandet vid H?llängets förskola kommer i ?r att ske med barn och personal p? förskolan. Det innebär att föräldrar och andra anhöriga inte är inbjudna som det har varit tidigare ?r. Det är en sammantagen bedömning i ?r att ett mindre firande p? förskolan passar b?de barngruppen och verksamheten bäst. Föräldrarna till barnen p? förskolan har informerats om detta.
Hur Lucia firas ser olika ut i Örnsköldsviks förskolor och det är respektive förskola som bestämmer hur det ska g? till. Exempelvis kan det handla om det ska ske ute eller inne, med eller utan anhöriga eller dag och tidpunkt. Oftast är det förskolechefen som fattar beslutet i samr?d med sin personal och i samr?d med föräldrar?det i de fall det finns ett s?dant.
– Förh?llandena är olika p? olika förskolor med alltifr?n olika lokaler och storlek p? grupper till hur gruppsammansättningarna ser ut olika ?r, säger Lena Gidlund som är chef för förskoleverksamheten i Örnsköldsviks kommun. Därför är det ocks? viktigt att förskolorna kan fira p? det sätt som passar bäst, vilket i H?llänget just i ?r blir p? detta sätt.
Information om hur firandet g?r till p? övriga förskolor ges av respektive förskola.
Ytterligare information: Lena Gidlund, chef för förskoleverksamheten i Örnsköldsviks kommun, tfn 070-671 20 04

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy