SE

Klassrumspeng ? för bättre inomhusmiljö och höjda resultat i skolan

Pressinbjudan
Tid: tisdagen 1 juli 2014, kl 13-14
Plats: Hälsotorget, Donners Plats 6 Visby
http://www.almedalsveckan.info/event/view/19877Välkommen till Astma- och Allergiförbundets seminarium “Klassrumspeng ? för bättre inomhusmiljö och höjda resultat i skolan”. För att förbättra skolmiljön föresl?r Astma- och Allergiförbundet att man inför ett statligt investeringsstöd – en klassrumspeng ? som ska hjälpa kommunerna att främja upprustningen av skolorna.
Under seminariet presenteras förslaget om ett statligt stöd av Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet. En ny undersökning kommer att presenteras som visar hur kommunernas tillsyn av den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) i skolor fungerar. I undersökningen uppger endast 40 procent av kommunerna att OVK har genomförts p? samtliga skolor de senaste tre ?ren. Detta trots att det är lagstadgat att OVK m?ste genomföras inom den tidsramen. Därefter kommer förslaget att debatteras av politiker och intresseorganisationer.

En undersökning som Astma- och Allergiförbundet l?tit göra visar att sex av tio riksdagskandidater är positiva till ett statligt stöd, klassrumspeng, för att förbättra inomhusmiljön i skolan.

– Staten bör, enligt v?r mening, ta ett större ansvar för att alla elever, även de med astma och allergi, f?r möjlighet att n? goda skolresultat. Därför är det glädjande att sex av tio riksdagskandidater vill se ett statligt stöd till kommunerna för att renovera skolor med d?lig inomhusmiljö, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.
Det bristande underh?llet av m?nga skolbyggnader inverkar negativt b?de p? elevernas hälsa och deras skolresultat. Förra ?ret konstaterade Socialstyrelsen i en rapport att brister i inomhusmiljön i skolor och förskolor kan p?verka hälsan, särskilt hos barn och elever med allergi. Under hösten bekräftade ocks? TV4:s granskning #skolsnusk bilden av en d?ligt underh?llen skolmiljö med m?nga brister.
För mer information kontakta:
Eva-Maria Dufva, pressansvarig, 070 – 588 72 88
[email protected]

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter m?ste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet. 7030Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Kontakt Matteo Regente   #Matteo Reggente