Knut Arild Hareide: Kultur for l?ring

For ? f? dette til, m? vi gj?re kunnskap og utdanning lett tilgjengelig for alle, ikke bare for de som bor i umiddelbar n?rhet av store studiesteder. NKS sitt nettbaserte tilbud er et str?lende virkemiddel for ? gj?re kunnskap tilgjengelig og dermed gj?re Norge til en kunnskapsnasjon.
Jeg mener det er behov for en st?rre bevissthet rundt viktigheten av kontinuerlig kompetanseheving i n?ringslivet og det offentlige. V?rt samfunn er i stor endring. En er ikke lenger ferdig utl?rt n?r en st?r med diplomet i h?nden. L?ring foreg?r hele livet. Tidligere var l?ringen i arbeidslivet f?rst og fremst knyttet til erfaring. S?nn er det fortsatt, men kunnskap har blitt enda mer komplisert i dagens samfunn. Det skyldes f?rst og fremst at vi har en helt annen teknologiutvikling i dag enn bare for ti ?r siden, noe som gir et konstant behov for oppdatering.
Samtidig er det viktig ? understreke at ny innsikt og ?kt kunnskap har en uvurderlig verdi, ikke bare for arbeidsliv og samfunn, men ogs? for den enkelte. Kunnskap er nemlig med p? ? ?ke livskvaliteten, gj?re livet ?rikere? for den enkelte. Kunnskap ?ker undringen og gj?r oss mer nysgjerrige, det ?ker v?r fantasi og kreativitet.
En kultur for l?ring skapes ikke bare i arbeidslivet. Det skapes allerede i grunnskolen med faglig dyktige og engasjerte l?rere. De danner grunnlaget for en forst?else av at kunnskap er viktig. Det skapes p? videreg?ende hvor kampen mot frafall m? intensiveres. Det skapes p? universitet, h?yskoler, fagskoler og forskningsmilj?er gjennom et bredt samarbeid med n?ringslivet og undervisning i toppklasse. Derfor m? vil vi ha et utdanningsl?ft i alle ledd. Det koster penger, men det m? vi v?re villige til ? prioritere.
Knut Arild Hareide,
partileder KrF

NKS ble etablert i 1914 av Ernst G. Mortensen. I l?pet av nesten 100 ?r har mer enn tre millioner nordmenn tatt utdanning via NKS. NKS samarbeider med en rekke h?yskoler og tilbyr sammen med dem et bredt spekter av h?yskolestudier p? nett.
Studentene f?r vitnem?let sitt fra samarbeidende h?yskole. I tillegg finnes et godt tilbud innen yrkesrettet utdanning.
For mer informasjon, kontakt: Markedssjef Cecilie Bryner – mob 97090996

Authors

Related posts

Top