K? for ? komme inn p? H?yskolen Campus Kristiania

Det totale s?kertallet er over 5.400 s?kere. Veksten gjelder for
Markedsh?yskolen med 12%, Norges Kreative H?yskole med 15% og Norges
Helseh?yskole med 20%.
– Det er gledelig vi har s? mange s?kere, og er et klart
tegn p? at v?rt samlede studietilbud treffer godt i markedet. Vi ser en stor
ettersp?rsel av b?de h?yskolestudier og fagskoleutdanning, og kan ogs? nevne at
hele 67 % av s?kerne er jenter, forteller Trond Blindheim.
St?rst p? markeds- og kommunikasjonsfag
P? Markedsh?yskolens bachelorstudium i Markedsf?ring og salgsledelse er det
over 700 s?kere.
– P? noen studier er veksten over 100 %, og vi er blitt
store p? markedsf?ring- og kommunikasjonsfag. Stadig flere s?ker seg inn p?
disse omr?dene, og vi tar ytterligere deler av markedet. Videre har Norges
Kreative H?yskole f?tt stor suksess p? med sine nye bachelorstudier i Kreativ markedskommunikasjon,
Journalistikk, Interi?r og Grafisk design. I tillegg er fagskolestudiene v?re
innen Interi?r, 3D og animasjon og Film er blant de mest s?kte studiene,
forteller Blindheim.
– V?r satsningen p? forebyggende helse ved Norges
Helseh?yskole b?rer n? frukter. Spesielt bachelorstudiene i Ern?ring, Fysisk
aktivitet og Osteopati treffer godt i markedet, sier Trond Blindheim.
Blindheim legger til at ogs? Markedsh?yskolen studier i Bergen har en vekst p?
over 36 %.
– Studietilbudet i Bergen er innovativt og nytt, og skiller seg ut fra det
konkurrentene tilbyr.
Topp tre
Blindheim mener det gode studentopptaket er et resultat av langsiktig
strategisk jobbing innen skolens faglige satsningsomr?der, samt vektlegging p?
praksisn?r undervisning i sm? klasser med tett studentoppf?lging.
– Vi har blitt mer kjent i markedet, og studentene er v?re
beste ambassad?rer. I NOKUTs landsomfattende studentunders?kelse
Studiebarometeret.no, ga studentene ved Markedsh?yskolen sin s? god evaluering at vi havnet p? topp tre-listen, forteller rektor Trond Blindheim.

Fakta om H?yskolen Campus Kristiania
H?yskolen Campus Kristiania best?r av fakultetene Markedsh?yskolen, Norges Kreative H?yskole, Norges Helseh?yskole og virksomheten NKS Nettstudier.
Markedsh?yskolen tilbyr 8 bachelorstudier og ett masterstudium og har ca. 1.600 studenter.
Norges Kreative H?yskole tilbyr fire bachelorstudier og 12 fagskoletilbud og to bachlorstudier i Oslo, Bergen og Trondheim samt har ca 1.700 studenter
Norges Helseh?yskole tilbyr 5 bachelorstudier, ett masterstudium i samarbeid med Leeds Metropolitan University og har ca 500 studenter.
NKS Nettstudier ble etablert i 1914 som Norsk Korrespondanseskole, og har i l?pet av 100 ?r utdannet over tre millioner nordmenn. I dag tilbyr NKS 18 studieprogram samt enkelte kurs via nett og har ca 4.300 studenter.
Aktiv L?ring AS tilbyr kurs innen arbeidsmarkedsoppl?ring til arbeidss?kende tilknyttet NAV. M?lsetningen er ? hjelpe kursdeltakere ut i arbeid gjennom ulike fagkurs, som ogs? vektlegger oppl?ring i jobbs?king.
Education Link – Studier i Utlandet AS tilbyr studentene ved Norges Kreative Fagskole en internasjonal bachelorgrad ved et av NKHs samarbeidsuniversiteter. Education Link samarbeider med 30 universiteter og colleger i 6 ulike land.

Authors

Related posts

Top