Skole

Kom du ikke inn p? dr?mmestudiet? Vi har ledige studieplasser!

Hovedopptaket fra Samordna Opptak er n? klart og mange har f?tt plass p? dr?mmestudiet, mens noen sitter sluk?ret uten ?nsket studieplass, usikre p? hva de skal gj?re til h?sten.
Hovedopptaket fra Samordna Opptak er n? klart. Av kvalifiserte s?kere, har 85,8% f?tt tilbud om plass if?lge tall fra Samordna Opptak. Av de som har f?tt tilbud om studieplass, har 63,4% f?tt tilbud p? sitt h?yest prioriterte studie?nske. Det er med andre ord 14,2% som ikke har f?tt tilbud om studieplass, og 35,6% som ikke har f?tt plass p? f?rstevalget sitt. Selv om du ikke har f?tt plass p? f?rstevalget, er det ingen grunn til ? fortvile. Det er heldigvis andre m?ter ? ta dr?mmestudiet p?.
Bredt utvalg av nettstudier
NKI Nettstudier samarbeider med en rekke anerkjente h?gskoler og universiteter for ? tilby h?yere utdanning p? nett. Du kan velge mellom alt fra enkeltkurs til en hel Bachelorgrad. NKI tilbyr h?yere utdanning i ?konomi og ledelse, forretningsjus, regnskap, helse, pedagogikk, ern?ringsfysiologi, medisin grunnfag, it og kommunikasjon.
F? vitnem?l fra h?gskolen/universitetet
Studiene tar du via nettstudier, men H?gskolen/universitetet har det faglige ansvaret for innholdet, og gir deg vitnem?l og studiepoeng. NKI Nettstudier har l?pende opptak. Bestiller du i dag, kan du v?re i gang allerede i morgen!
Nettstudier
Nettstudier seiler opp som et fullgodt alternativ til annen mer tradisjonell utdanning, og blir stadig mer popul?rt. – NKI Nettstudier tilbyr utdanning innen en rekke fagomr?der og niv?er, og friheten til ? studere n?r og hvor du vil, gj?r denne studiemetoden veldig attraktiv, sier Wenche Halvorsen, Administrerende Direkt?r hos NKI Nettstudier.

Om NKI Nettstudier?
NKI Nettstudier ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens st?rste nettskole. I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias st?rste private leverand?r av utdanning og kursvirksomhet. NKI Nettstudier satser hardt p? ? legge til rette for fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og l?ringsmetoder i verdensklasse.
NKI Nettstudier har et fullverdig tilbud p? fagskole-, h?yskole- og universitetsniv?, og tilbyr studier og kurs fra noen av verdens beste skoler og utdanningsinstitusjoner.
F?lg NKI p? blogg
F?lg NKI p? Facebook
F?lg NKI p? LinkedIn

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Norges Helseh   #Sykkelturen Norge