SE

Kommentar fr?n LRF Västra Götalands styrelse om den delvis upprörda situationen i naturbruksutbildningarna i länet

6 oktober 2014 Kommentar fr?n LRF Västra Götalands styrelse om den delvis upprörda situationen i naturbruksutbildningarna i länet
För ganska exakt ett ?r sedan beslutade den Regionala utvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen om en ny inriktning och sammanh?llning av den offentligt drivna naturbruksutbildningen i länet.
Inför det beslutet hade omfattande analyser gjorts som entydigt gav bilden av en organisation som stod i behov av stora interna förändringar för att p? ett ändam?lsenligt sätt kunna möta elevernas och den snabbt föränderliga omvärldens behov inom ramen för sina förutsättningar. Naturbruksförvaltningen har sagt att man behöver utveckla verksamheterna till tydliga kompetenscentra för näringslivet för att bättre kunna stimulera, stödja och driva de gröna näringarnas (jord, skog och trädg?rd) tillväxt och utveckling.
– LRF Västra Götalands styrelse stöder fortsatt helhjärtat detta arbete att bli vassare och höja kvaliteten ytterligare för framtidens företagare och anställda i de gröna näringarna, säger Paul Christensson, ordförande LRF VG.
– Vi har idag, baserat p? alla de samtal vi haft den senaste tiden, ingen anledning att ompröva v?rt stöd för förvaltningens förändringsarbete, säger Paul Christensson.
Satsningen p? tydligt profilerade skolor, attraktiva och moderna lokaler, digital teknikutveckling i framkant, en l?ngt g?ngen samverkan mellan skolorna och den gröna näringen och en harmonisering av lednings-, administrations- och organisatoriska resurser ser vi som naturlig. Naturbruksförvaltningen behöver ocks? med stöd av regionen och näringen arbeta strategiskt p? att höja naturbruksutbildningarnas och de gröna näringarnas status.
Även denna inriktning stöder LRF Västra Götaland.
– Det ställs nu stora krav p? det lokala ledarskapet och vi anser att det är viktigt att alla inblandade ser att tiden inne för att höja sig över de sm? fr?gorna. Vi önskar att alla kan se att denna förändring är nödvändig och viktig om vi skall ha attraktiva naturbruksutbildningar i Sveriges största lantbrukslän som utbildar de bästa av framtidens företagare och anställda i den gröna näringen. Och därför ocks? kan känna kraften i att f? vara med och göra denna förändring till n?got riktigt bra, säger Paul Christensson.
– Det förändringsarbete som p?g?r är självklart mycket pl?gsamt för m?nga men vi kan inte se annat än att det ställningstagande vi i LRF Västra Götaland gjorde för förvaltningens förändring för ett drygt ?r sedan fortfarande h?ller. V?rt krav p? kvalitet st?r fast och den kraftsamling som nu sker i och runt Skara med en utvecklad Biologisk yrkeshögskola och en kraftig satsning p? Kompetenscentrum r?dgivning som vi hoppas skall bli den nationella noden gäller nu att h?lla i och jobba stenh?rt för att förverkliga, säger Paul Christensson.
– Vi driver p? s? h?rt vi kan i olika grupperingar för att den utveckling som är initierad i Skara blir verklighet. Vi hoppas därför ocks? ge mod till lärare och elever ute p? skolorna s? att de ser ljuset efter omdaningen och att de är de fram?tsyftande som vinner. Förvaltningen gör säkert inte rätt i allt men helheten i den förändring de nu genomför är synnerligen viktig för näringen, avslutar Paul Christensson.
Fler kommentarer ges gärna av Paul Christensson, ordförande LRF Västra Götaland, 070-659
97 050000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bio Cosmopolite   #Brandbergen Centrum Jungfruns   #Jordbrofilmen Alla   #Rainer Hartlebs