SE

Kommuner tar kliv mot digitalt lärande i skolan: GULDTRAPPAN

Nu öppnar GULDTRAPPAN för nominering. Guldtrappan är den nyinstiftade utmärkelse som ska inspirera kommuner och andra skolhuvudmän till digitalt lyft i skolan
De senaste ?ren har vi sett en rad skolor och kommuner och andra skolhuvudmän göra satsningar p? en dator till varje elev och skolans digitalisering. Nu är det dags för nästa steg. Fr?n goda exempel och enstaka föreg?ngare bland huvudmän st?r vi inför en bredare genomförd skolutveckling, där skolor, lärare och elever drar nytta av digitaliseringen för kunskapsutveckling, samarbete och personlig utveckling.
Utmärkelsen GULDTRAPPAN är ett av stegen i skolans digitala utveckling.. Utmärkelsen skall g? till kommuner och andra skolhuvudmän som arbetar l?ngsiktigt och strategiskt utifr?n styrdokumenten för ett framg?ngsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete.
Nomineringsprocessen för Guldtrappan är gedigen och utg?r fr?n internationell forskning liksom beprövad erfarenhet, s?som forskningsprojektet Unos Unos slutrapport (2014) och lokalt skolutvecklingsarbete. Den kopplas till m?tt för skolutveckling, bland dem Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nya bedömningsverktyg LIKA.
De punkter juryn för Guldtrappan kommer att bedöma är respektive kommuns/skolhuvudmans:
? Vision, strategi och plan för digital skolutveckling
? Digital infrastruktur
? Digitala lärresurser och verktyg
? Pedagogiskt ledarskap
? Inkludering av alla elever
? Digitalt förändringsarbete för att utveckla nya och innovativa pedagogiska arbetssätt
och arbetsformer
? Pedagogiskt erfarenhetsutbyte
? När skolans digitalisering tar nya kliv upp?t och fram?t s? behöver de som leder utvecklingen synliggöras. Utmärkelsen Guldtrappan blir d? ett viktigt inslag, säger Per-Arne Andersson, Sveriges Kommuner och Landsting.
Bakom Guldtrappan st?r Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolledarförbundet, Skolchefsföreningen, Fronter, Gleerups, Liber, LIN Education, Netsmart samt initiativtagarna stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting.
? Det är glädjande och lovande med det partnerskap som bildats kring Guldtrappan. Det är bara genom bred samverkan vi kan ta stora kliv fram?t, säger Peter Becker, Stiftelsen DIU.
Sista datum för nominering är den 1 oktober 2014 och Utmärkelsen Guldtrappan kommer att delas ut första g?ngen vid konferensen Framtidens lärande under v?ren 2015.
?Guldtrappan ? för kliv mot digitalt lärande?
Mer information p? webben: diu.se/guldtrappan
Kontaktpersoner
Peter Becker, Stiftelsen DIU, tel: 070-710 4453
Hans Renman, Sveriges Kommuner och Landsting, tel: 070-601 0323

5800Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy