Kommunikation om skog – i skogen!

Naturvägledning, utomhuspedagogik och andra kommunikationsmetoder är en viktig del av arbetet med skogens sociala värden. P? det här seminariet lyfter vi fram goda exempel fr?n skogssektorn och skapar en mötesplats för alla som arbetar med kommunikation ute i skogslandskapet. Seminariet arrangeras den 27 november i Stockholm i samarbete med Skogen i Skolan och Föreningen Skogen.
Syftet med seminariet är att lyfta fram goda exempel och diskutera praktiska och strategiska kommunikationsmetoder ute i skogslandskapet. Vi hoppas ocks? kunna skapa en mötesplats och ett utvecklingsforum kring arbetet med dessa fr?gor i den skogliga världen. Intresset för skogens sociala värden är större än n?gonsin och samarbetet kring kommunikationsfr?gor ute i fält behöver utvecklas. Metoder med bas i bland annat naturvägledning och utomhuspedagogik är d? intressanta för m?nga ändam?l.
Seminariet vänder sig till alla som arbetar med kommunikation/naturvägledning/pedagogik/sociala värden i skogslandskapet.
Seminariet arrangeras i samarbete med Skogen i Skolan och Föreningen Skogen.
När: Den 27 november, kl 09.00 – 16.30
Var: KSLA, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens lokaler p? Drottninggatan 95 B i Stockholm.
Kostnad: Avgiften för seminariet är 950 kr inklusive moms.
Anmälan: klicka p? denna länk för att komma till anmälningsformuläret. Vi behöver din anmälan senast den 13 november.
Varmt välkomna!
Anders Arnell, Centrum för naturvägledning
[email protected], 018-67 24 45
?sa Godeau, Skogen i Skolan, Föreningen Skogen,
[email protected], 08-412 15 60
Program för seminariet
Fika serveras fr?n kl 09.00, seminariet startar kl 09.30.
09.30-12.15:
– Naturvägledning i skogen – en folkbildares betraktelse (Sven-G Hultman)
– Skogens sociala värden – kommunikation och samverkan (Dan Rydberg, Skogsstyrelsen)
– Mer folk ute i skogen – och inne i den (Sten Frohm/Sven-Olof Jansson, LRF Skogsägarna)
– Det goda samarbetsexemplet (Sandra Löfgren, Skärg?rdsstiftelsen/Skogen i Skolan)
Därefter följer en diskussion innan avbrottet för lunch.
13.15-16.30:
– Naturvägledning – nya metoder och perspektiv till den skogliga världen? (Anders Arnell, CNV)
– Är skogen jämställd? (?sa Godeau, Föreningen Skogen)
– Berättelser om skogsbruk fr?n olika perspektiv (Sverker Johansson)
Dagen avslutas med en workshop om metoder och samarbeten kring kommunikation i skogslandskapet.

Skogen i Skolan bedrivs p? skolans villkor sedan 1973 och är ett nationellt och regionalt samarbete mellan Sveriges skogliga intressenter och skolan. Skogen i Skolan använder utomhuspedagogik som metodik och utg?r fr?n förskolans och grundskolans läromedel.
SkogsSverige är en webbplats och med skogliga nyheter, fakta och fr?gel?da. SkogsSverige har fem digitala nyhetsbrev och vi finns ocks? p? Facebook och Twitter.

Föreningen Skogen verkar för bättre v?rd av skogarna sedan 1882.
0000Skicka som e-post
Share this

Authors
Top