* Kommuniserer ikke med sine ansatte * Ikke tid til ? veilede: Tre av fem sjefer leder ikke

Tre av fem ledere er d?rlige til ? fordele oppgaver og koordinere arbeidet, viser ny unders?kelse. Oppf?lging av medarbeiderne m? vike p? grunn av rapporteringskrav fra eiere og toppledelse.

Kun fire av ti norske ledere er flinke til ? organisere det daglige arbeidet. Dette kommer fram i en landsdekkende studie gjennomf?rt for ledelsesorganisasjonen Lederne av analyse- og r?dgivningsselskapet Great Place to Work Institute. Mer enn 1600 norske ledere har deltatt i studien der deres opplevelse av tillit, stolthet og fellesskap har blitt kartlagt.

Medarbeidere p? vent
? Rapporteringskravene fra bedriftens styre og eiere tar mye av hverdagen til mange norske ledere. Jeg tror systemene tar s? mye fokus at forholdet til medarbeiderne blir en salderingspost, sier forbundsleder i ledelsesorganisasjonen Lederne, Jan Olav Brekke.

Forbundslederen mener innf?ringen av HR-ledelse i norsk arbeidsliv er ?rsaken. M?lstyring og karaktersettingen som f?lger med kan oppleves som en betydelig tidstyv. ? Mellomledere opplever ? bli diktert fra bedriftens toppledelse, og at de f?r f?rre muligheter til selv ? kunne bidra i utviklingen av bedriften, sier Brekke.

I unders?kelsen kommer det frem at halvparten av sjefene kommuniserer d?rlig med medarbeiderne. ? God dialog mellom avdelingsledere, toppledelse og medarbeidere er alfa og omega i en virksomhet. Og som leder gj?r du rett og slett ikke jobben din om du ikke kommuniserer, sier Brekke.

Undervurderer lederskap
Analyse- og r?dgivningsvirksomheten Great Place to Work Institute samarbeider med over 5500 bedrifter og organisasjoner over hele verden om ?rlige kultur- og medarbeiderunders?kelser. Administrerende direkt?r Jannik Krohn Falck sier norske virksomheter er p? linje med andre land n?r det gjelder mangel p? lederskap.

? En faktor som g?r igjen i mange virksomheter er at lederne er s? operative at de ikke f?r tid til ledelse. Dessverre er det slik at betydningen av ledelse blir undervurdert p? mange arbeidsplasser, sier Krohn Falck.

Mellomledere i skvis
R?dgiver i kunnskapssenteret DeFacto, Stein Stugu, har registrert stort press p? mellomlederne gjennom den ?rlige unders?kelsen Norsk Ledelsesbarometer. ? Norske mellomledere opplever at de ikke f?r tid til ? gj?re den jobben som de faglig sett mener de b?r gj?re, sier han.

Konsekvensen blir at medarbeiderne ikke f?r den veiledningen de har behov for.

Krohn Falck i Great Place to Work ser en tydelig tendens blant virksomhetene som lykkes godt med lederskap i alle ledd, og som skaper en sterk kultur preget av tillit, stolthet og fellesskap. ? Jeg har én klar konklusjon: investering i godt lederskap l?nner seg. St?ttende ledelse styrker relasjoner og bidrar til ? styrke bedriftskulturen, og det gir ?konomisk gevinst for virksomheten, sier han.
Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. Over 16.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.

Authors

Related posts

Top