Kompetansekrise i barnehagen

Én av tre barnehageledere mener styret eller styreleder er pedagogisk ukompetente. Samtidig oppgir nesten halvparten at de ikke har medarbeidersamtaler ?rlig. ? Hvis en daglig leder ikke kommuniserer med styret kan det fort f? negative konsekvenser, advarer jobbekspert.

Funnene er hentet fra Norsk Ledelsesbarometer, som ?rlig gjennomf?res av organisasjonen Lederne, og avdekker at forholdet mellom barnehageledere og styret i mange tilfeller er d?rlig. P? sp?rsm?l om barnehageledere vurderer styreledelsen som faglig kompetent, svarer om lag 30 prosent at styret og styreleder ikke i noen grad har tilfredsstillende kompetanse. 20 prosent mener styret ikke har kompetanse til ? styre en ?konomisk bedrift.

? Mange av de som sitter i barnehagestyrene har ikke bakgrunn fra barnehage selv. Mangel p? faglig kompetanse kan f?re til liten forst?else for hvordan en barnehage drives og hvilke utfordringer en barnehageleder st?r overfor. Styrene i barnehagesektoren trenger bedre oppl?ring, sier Tor H?hre, nestleder i organisasjonen Lederne.

Konfliktspire
H?hre mener god og tydelig kommunikasjon mellom partene er en forutsetning for ? oppn? god ledelse p? alle arbeidsplasser.

? En styreleder b?r ha tilstrekkelig faglig og ?konomisk kompetanse innenfor virksomheten vedkommende har ansvar for. Dersom dette ikke er tilfellet s? b?r styret, spesielt styreleder, v?re lydh?r overfor daglig leder og de utfordringer hun daglig m?ter p? arbeidsplassen. Dersom styret er inkompetent i tillegg, kan det fort f? konsekvenser for bedriften, sier han.

R?dgiver Stein Stugu i De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte mener at en barnehage, akkurat som alle andre selskaper, er en bedrift med relativt stor omsetning som krever tett ?konomisk oppf?lging.

? Dette behovet er ytterligere styrket n? fordi finansieringssystemet i private barnehager er lagt om. Pedagogisk kompetanse kan v?re en fordel fordi det vil gj?re styret til en bedre samarbeidspartnere for daglig leder, sier han.

Samarbeidshavari
B?de H?hre og Stugu syns det er oppsiktsvekkende at nesten halvparten av barnehagelederne svarer at de ikke har ?rlige medarbeidersamtaler. Én av fem oppgir at de aldri har medarbeidersamtale.

? Det er skremmende at nesten halvparten av barnehagelederne ikke har ?rlige samtaler med styret. Det er viktig ? f? tilbakemelding p? hvordan du vurderes i jobben du gj?r. I verste fall blir irritasjon holdt inne og det bygger seg opp et trykk som til slutt sprekker og kan resultere i samarbeidshavari. Det er ekstra viktig ? gjennomf?re medarbeidersamtaler p? arbeidsplasser hvor det i utgangspunktet ikke er spesielt god dialog, sier H?hre.

Stugu mener kommunikasjonsproblemene som kommer fram i ledelsesbarometeret i verste fall kan p?virke kvaliteten p? tjenestene barnehagen leverer.

? Kommunikasjonsproblemer mellom styre og daglig leder medf?rer slitasje p? de som er direkte involvert, og kan i verste fall p?virke kvaliteten i hele barnehagen. Mitt tips er ? etablere enkle rutiner som f?lges opp. Det krever ikke mye arbeid, men legger sikre rammer, sier han.

Bildetekst:
BEDRE KOMMUNIKASJON: Tor H?hre i organisasjonen Lederne mener god og tydelig kommunikasjon mellom partene er en forutsetning for ? oppn? god ledelse p? arbeidsplassen. Foto: Lederne

Om Lederne:
* Lederne er en frittst?ende, partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere med lederansvar, teknisk og merkantilt ansatte.
* Organisasjonen har omkring 16 000 medlemmer p? landsbasis fordelt p? 7 regioner og 125 avdelinger.
Kilde: www.lederne.no

Dette er Norsk Ledelsesbarometer:
* Norsk Ledelsesbarometer er en unders?kelse som sendes ut til alle Ledernes medlemmer via e-post.
* I 2010-unders?kelsen deltok 3460 av Ledernes medlemmer.
* Unders?kelsen er utf?rt av De Facto kunnskapssenter for Lederne.
* Mer informasjon: www.lederne.no/ledelsesbarometer

Kontaktpersoner:
* Lederne, nestleder Tor H?hre, mobil 982 88 859
* Lederne, kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov, mobil 915 95 055
* De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte, r?dgiver Stein Stugu, mobil 928 43 813
Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. N?r 16.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.

Authors

Related posts

Top