Voksenopplaering

Kompetente barn trenger kompetente voksne

a8

Intervju med Famlab seminarleder Hedvig Montgomery.

Enten vi er foreldre eller fagpersoner som jobber med barn, s? er m?ten vi ivaretar relasjonen til barnet det viktigste med tanke p? barnets utvikling, trivsel, trygghet og l?ringsmuligheter.

Hedvig Montgomery leder del 2 av Famlabs basisutdannelse.
I denne utdannelsen f?r du gjennom ?tte dager en fordypning i Jesper Juuls filosofi og praksis, og vil utvikle din relasjonskompetanse med fokus p? forholdet mellom barn og voksne. Utdannelsen inneholder refleksjoner rundt verdier, integritet, likeverd og anerkjennelse i samspillet med barn og voksne.
Utdannelsen g?r over to samlinger á 4 dager. Hedvig leder de siste 4 dagene. Hun er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, og har fordypning i familieterapi. Hun har arbeidet med familier, ungdom og par i mange ?r. Med denne kompetansen i bakgrunnen har hun holdt kurs og foredrag med fokus p? familien, b?de for Famlab og i egen regi. Samtidig har hun v?rt aktiv spaltist i ulike aviser, og har bidratt til ? spre sin spisskompetanse til det offentlige rom.
Vi har intervjuet Hedvig, og spurt om hennes tanker om barns utvikling, betydningen av relasjoner, og om Famlabs og Jesper Juuls rolle i debatten om barn og oppdragelse.

Hvorfor ?nsket du ? bli Famlab seminarleder?

I f?rste rekke ?nsket jeg ? forst? og diskutere mer rundt hva Jesper Juul st?r for og hvordan vi kan fremme et litt annet syn p? barn og barneoppdragelse enn det som vi vanligvis ser. Seminarlederutdannelsen ga masse p?fyll og lysten til ? bli seminarleder kom egentlig etter kurset.

Hvordan ser du p? Famlabs og Jesper Juuls rolle i Norge gjennom det siste ti?ret?
Jesper Juul har st?tt som en modig og tydelig stemme blant eksperter – han har hele tiden utfordret synet p? barnet som viljel?st eller barnet som monster. Han har evnet ? vise at barnets og familiens liv h?rer sammen og at vi alltid m? ha respekt, b?de for barna og for foreldrene. Det er ikke alltid jeg er enig i Jesper Juuls r?d, men hans svar skaper alltid refleksjon – det kanskje aller viktigste for ? komme videre. Famlab har n?dd s? mange gjennom kurs, konferanser og foredrag – det er en stor jobb igjen ? gj?re, men det ? bringe denne typen tenkning og refleksjon ut er viktig for ? f? trygge foreldre som unng?r de st?rste fellene.

A to już wiesz?  Empati og Mindfulness i m?tet med barn og unge.

Hvorfor er det s? viktig at foreldre og fagfolk tilegner seg kunnskap om barns utvikling?

Som foreldre og fagfolk m? vi hele tiden tilpasse v?r kommunikasjon og hjelp til barnet. Det som er riktig for et barn p? et visst tidspunkt kan v?re langt mindre riktig for et annet barn i en annen fase. ? oppdra barn er en balansegang mellom ? holde og slippe, mellom ? hjelpe og gi frihet til ? pr?ve selv. N?r voksne har kunnskap om barns utvikling blir denne balansegangen mye enklere. Da kan du unng? ? hjelpe barnet s? mye at barnet f?ler seg mindre enn han eller hun er, og du kan unng? ? slippe for tidlig slik at barnet f?ler seg overlatt til seg selv, forlatt. ? pr?ve ? forst? det enkelte barnet, hvordan barnet tenker, f?ler og opplever verden er alltid sentralt i arbedet med barn og unge. Og i og for seg i alt arbeide med mennesker.

Under utdannelsen fokuseres det mye p? ? utvikle den voksnes relasjonskompetanse? Hva er ?rsaken til dette?

Vi er alle v?re relasjoner. Det vi selv har opplevd, har vi med oss som avtrykk i v?r m?te ? tenke p? og reagere p?. Men v?re opplevelser har ikke alltid v?rt helt optimale, stort sett har vi alle noen s?r eller m?nstre som ikke er av det gode. Dette vil preges oss n?r vi m?ter barn som sliter – enten det er v?re egne eller andres. Og n?r man jobber med barn eller selv har barn, vil noe f?r eller siden bli vanskelig. N?r vi aktivt arbeider med v?r egen forst?else av oss selv, v?re egne reaksjoner, f?lelser og tanker, og v?r egen utvikling, blir vi tryggere i v?re reaksjoner i m?te med utfordringer.

Hvordan kan den kompetente voksne bidra til at barn utvikler en sunn selvf?lelse, motstandskraft og en optimistisk livsholdning?

Barn har en selvf?lelse med seg, bare se p? to-?ringens n?rmest rus over ? v?re og kunne uttrykke seg! V?r jobb er ? ta vare p? den, gi dem h?p om at det g?r bra og la dem pr?ve og feile og se at det g?r bra ogs? n?r de ikke lykkes. Det aller viktigste vi kan gj?re for v?re barn, er ? hver dag se dem og gi dem et varmt smil. Men vi trenger ikke ? ha dem under konstant oppsyn eller smile hele tiden, vi m? ogs? vise dem hvordan et voksenliv ser ut og hvordan vi selv tar vare p? v?r egen tid og v?r egen lykke. S? en familie i balanse, hvor det er plass til alle, er en familie som ogs? fremmer selvf?lelse. S? enkelt og s? vanskelig.

A to już wiesz?  Statsbudsjettet 2015: ?kt l?rlingtilskudd kunne dempet varslet arbeidsledighet

Hva vil du si er det viktigste ? v?re bevisst p? n?r det gjelder barnas egne f?lelsesuttrykk? De skal vel heller ikke beh?ve ? smile hele tiden?

Nei. Det viktigste er ? gi rom for all slags f?lelser, og ? forst? barnas streben etter ? internalisere og kunne uttrykke sine egne f?lelser. Det tar en hel oppvekst ? f? oversikt, innsikt i og forst?else av egne f?lelser. Jesper Juul har snakket om dette lenge, og n? er det mer i fokus knyttet til begrepet selvregulering innen tilknytningsretningen. Derfor trenger barn foreldre som vil dem vel og veileder dem i hvordan f?lelser kan uttrykkes og deles. S? ? se f?lelser, snakke om f?lelser og hjelpe barna til ? uttrykke seg p? gode m?ter er vesentlig. Og unng? ? ford?mme enkeltf?lelser. Sinne, misunnelse, sjalusi, savn, stakkarslighet – det er mange f?lelser som kan v?re vanskelige ? h?ndtere, og som tar tid ? f? et modent forhold til. Husk at barna ?ver seg og trenger en arena for det.

St?r dagens voksne ovenfor spesielle utfordringer i m?tet/arbeidet med barn og unge?

Jeg tror vel at dagens st?rste utfordring er at vi har utviklet en slags kollektiv forventning om at alt skal v?re bra hele tiden. Det stenger litt for ? se hva som faktisk skjer. Hvis vi kunne erkjenne at vanskeligheter finnes, og at vi sammen kan l?se dem, hadde vi nok kommet mye lengre som foreldregenerasjon.

Navnet p? Famlabs basisutdannelse er “Kompetente voksne”, og Jesper Juul ble f?rst kjent for boken “Ditt kompetente barn”. Hva ligger i begrepet “kompetente barn”, og hva vil det si ? v?re en “kompetent voksen??

A to już wiesz?  F?r dysleksihjelp av optikere

Det Jesper Juul mener med at barna er kompetente, er at de helt fra starten er komplette sm? mennesker – p? det niv?et de befinner seg. Det betyr ikke at de kan alt, for det tar det et helt liv ? l?re seg. Men akkurat der de er, m? de m?tes med respekt og forst?else av seg som subjekt. De er noen, og denne noen har en egen stemme og en egen verdi. De har ogs? evne til ? utrykke noe om sine egne behov, trivsel, trygghet og s? videre. Kompetente voksne klarer ? se og lese barna, hvor de er og hva de trenger. Kompetente voksne kan nok b?de om seg selv og barn til at de kan lage et godt oppvekstmilj? for barna. En god oppvekst begynner med n?re relasjoner – ? legge til rette for den n?re relasjonen med eget barn er en forelders f?rste utfordring.
Vi skaper atmosf?ren og kulturen barnet vokser opp i – hjemme, i barnehage og skole, og i n?rmilj?et.?Deler du v?rt verdigrunnlag og ?nsker ? l?re mer om Jesper Juuls filosfi? Da er Famlabs basisutdannelse, Kompetente voksne, en flott mulighet til faglig og personlig utvikling!
Du finner mer informasjon om utdannelsen her.
Om Foreldrekompetanse
Foreldrekompetanse er et kurs- og kompetansetilbud til foreldre, og andre som er interessert i temaer relatert til barns utvikling og foreldre-barn kommunikasjon. Eier og daglig leder er Hans Holter Solhjell. Hans underviser selv kursene De f?rste m?nedene, Det f?rste ?ret, og Trassalder? og arrangerer ut over dette kurs og seminarer med andre fagpersoner og instrukt?rer. Hans gir ogs? veiledning.

Om Famlab
Famlab er den norske avdelingen av en internasjonal undervisnings- og r?dgivningsorganisasjon basert p? den danske familieterapeuten og forfatteren Jesper Juuls erfaringer og teorier omkring relasjonene i familier. Til daglig ledes Famlab av Hans Holter Solhjell.
Famlab henveder seg f?rst og fremst til foreldre som ?nsker ? f? fastere grunn under f?ttene i rollen som foreldre, og partnere som har lyst til ? utvikle deres egne verdier og praksis i dialog med Jesper Juuls prinsipper for samliv og barneoppdragelse, og i dialog med andre foreldre.
05000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy