Training

Konferanse om S?RAL og kraftintensiv industri 16. februar

18-01-2012 11:29 Lederne Organisasjonen Lederne arrangerer torsdag 16. februar konferanse i kulturhuset p? Husnes i Sunnhordaland. Tema blir forutsigbarhet av energi til den kraftintensive industrien, og innledere blir blant annet Stortingspolitikere, ordf?reren, Statkraft og administrerende direkt?r ved S?r-Norge Aluminium AS.

Organisasjonen Lederne arrangerer torsdag 16. februar konferanse i kulturhuset p? Husnes i Sunnhordaland. Tema blir forutsigbarhet av energi til den kraftintensive industrien, og innledere blir blant annet Stortingspolitikere, ordf?reren, Statkraft og administrerende direkt?r ved S?r-Norge Aluminium AS.
Lederne er et fagforbund med 16.000 medlemmer p? landsbasis og ca. 100 medlemmer i Kvinnherad kommune.

M?let for konferansen p? Husnes 16. februar er ? f? fokus p? S?RALs situasjon spesielt og annen kraftintensiv industri generelt.

Sentrale akt?rer innan politikk (riks, fylke og lokalt), n?ringsliv, energiselskap, fagorganisasjoner m.m. kommer til Husnes denne dagen,

Vi h?per presse ogs? vil finne konferansen interessant. Kontakt oss gjerne om du har sp?rsm?l eller ?nsker ? delta.
Detaljert program og mer informasjon: www.lederne.no/article.php?articleID=2088
Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. N?r 16.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.

A to już wiesz?  Stop/Play/Pause/Rewind - Avgangsutstilling for kunststudentene p? NISS

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy