SE

Konstpedagogiken st?r aldrig still

KOP ? nätverket för konst och publikfr?gor avslutar sin verksamhet med en fram?tblickande publikation. Forskning, metoder och banbrytande exempel blandas med personliga betraktelser i ett tiotal texter.

Nätverket bildades för att fr?gor om bildkonstens möten med publiken, centrala för alla verksamheter i nätverket, syntes och hördes för lite och för att man saknade ett samlat forum för kompetensutveckling, utbyte och inspiration inom omr?det.
I dagsläget har fr?gor om publiken och om barns och ungas möjligheter att ta del av och möta professionell bildkonst, fr?gor om kompetensutveckling, forskning och strategiskt publikarbete flera forum och plattformar att verka ifr?n än för bara n?gra ?r sedan.
Publikationen visar p? utmaningar i mötet mellan bildkonst och omvärld och vad ett publikstrategiskt arbete kan innebära. Här finns exempel p? forskning inom omr?det och tillbakablickar p? nätverkets bakgrund, vilket ocks? präglas av personliga perspektiv och reflektioner.
Konsten och publiken ? ett uppdrag för demokratibranschen är ett bokslut över KOP-nätverket för konst och publikfr?gor.
Läs publikationen här: http://bit.ly/Zkt7Ct
Riksutställningar stöttar museer och andra utställare med utveckling. Vi förmedlar kunskap fr?n global omvärldsbevakning och test av nya tekniker och metoder. Kunskapen delas genom r?dgivning, utbildningar, konferenser och nyhetsbrev. Vi samarbetar med museer och utställare och hjälper till att sammanföra samarbetspartners. www.riksutstallningar.se
Bifogade filer
2100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy