SE

Kontroll pa? siffor utvecklar tillva?xtfo?retag

?Matrisen har valt att samarbeta med Connect O?st fo?r vi tycker att det a?r ett viktigt och energivande na?tverk, en spa?nnande mo?tesplats fo?r entrepreno?rer och tillva?xtfo?retag, da?r vi kan vara med och sto?tta ? sa?ger Robert Szabo?, VD.
Connect matchar entrepreno?rer med kompetens och kapital fra?n na?ringslivet. Bland annat genom att erbjuda program fo?r Affa?rsutveckling, Mo?tesplatser fo?r na?tverkande och Investeringsforum fo?r Tillva?xtkapital.
Connect passar Matrisen, som a?r ett entrepreno?rsdrivet fo?retag. Matrisens kompetens och erfarenhet inom ekonomi och lo?n/HR a?r ett bra sto?d i olika skeden fo?r tillva?xtfo?retag. ?Vi vill hja?lpa fler fo?retag till framga?ng, genom att dela med oss? fortsa?tter Robert Szabo?.
Matrisens fo?rsta?else fo?r entrepreno?rers och a?garledda bolags situation och behov i kombination med den kompetens de kan tillfo?ra o?kar mo?jligheterna fo?r fler att lyckas. ?Att Matrisen ocksa? ser mo?jligheter att hja?lpa sina kunder att utvecklas genom samarbetet a?r riktigt roligt? sa?ger Magnus Ingevall, VD Connect O?st.
Entrepreno?rskap har genomsyrat Matrisen sedan fo?retaget startades. Och ma?nga av fo?retagets kunder a?r entrepreno?rer. En av dessa a?r Panagora Room AB, ett na?tbutikskoncept som etablerat sig som en ledande e-handelsleveranto?r fo?r Sveriges modebransch. 2009 fick Panagora Connect O?st?s hederspris, Most Likely to Succeed av investerarna, som det fo?retag de trodde har sto?rst chans att lyckas. Matrisen a?r stolt o?ver att ha varit med pa? en del av deras framga?ngsresa och hoppas genom samarbetet med Connect O?st att kunna sto?tta fler fo?retag till framga?ng.
Fo?r mer information kontakta:
Anna-Karin Lindeberg, Kommunikations- och Marknadsansvarig, 076 525 25 29. Matrisen Martin Johansson, Marknad- & Partneransvarig, 073-730 2424 Connect
Matrisen a?r ett av Sveriges ledande fo?retag inom redovisning, outsourcing, lo?neadministration och ekonomisk ra?dgivning. Vi har fo?rtroendet fra?n o?ver 3 000 kunder inom Sverige och i utlandet. Matrisen har kontor i Stockholm, Go?teborg, Malmo?, Uppsala, Linko?ping, Ga?vle, Va?stervik och Lund. www.matrisen.se

CONNECT Öst stimulerar skapandet och utvecklingen av tillväxtföretag i regionen Stockholm och Mälardalen. CONNECT sammanför entreprenörer med kompetens och kapital genom att bygga nätverk mellan tillväxtföretag, det etablerade näringslivet, professionella r?dgivare, finansiärer, studenter och forskare. CONNECT arbetar med tv? beprövade tillväxtprocesser; Spr?ngbrädan? vänder sig till nya tillväxtföretag med hög unikitet och FöretagsAcceleratrorn? vänder sig till etablerade företag som vill växa.1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy