SE

Kraftig ökning av antalet betalande studenter

Allt fler utomeuropeiska studenter attraheras av Chalmers masterprogram, som alla är p? engelska. Antalet betalande har ökat med 57 procent jämfört med ifjol. Fler stipendier är en viktig förklaring.
Efter ?rets registrering st?r det klart att antalet utomeuropeiska studenter, som betalar för sin utbildning, har ökat med över 50 procent jämfört med förra ?ret. De flesta kommer fr?n Indien, följt av Kina, Uganda, Thailand och Etiopien.

Totalt rör det sig om 220 studenter fr?n länder utanför EU och EES som har betalat studieavgift och registrerat sig för att i höst börja studera p? n?got av Chalmers 40 tv??riga masterprogram. Ifjol var den siffran 138. Av dessa 220 har 142 f?tt studieavgiften helt eller delvis finansierat av stipendier. Övriga 78 finansierar utbildningen p? egen hand.
H?rt arbete
Sedan avgifterna infördes har Chalmers byggt upp en internationell rekryteringsverksamhet. Parallellt har floran av stipendier växt.
? Det har varit en stor utmaning att ställa om för att göra Chalmers synligt p? ett helt nytt sätt för betalande studenter runtom i världen, säger Chalmers rektor Karin Markides, som är glad och stolt över det fina samarbetet inom Chalmers p? det här omr?det.
? Jag är ocks? glad för den insikt om vikten av en internationell miljö som enskilda personer och företag visar genom att inrätta stipendier som gör det möjligt för utländska studenter att komma hit. ?rets fantastiska ökning av utomeuropeiska studenter visar att vi har lyckats och inspirerar till ytterligare insatser, säger Karin Markides.
Chalmers kan inte leva sin vision ?för en h?llbar framtid? utan ett internationellt perspektiv, eftersom b?de problem och lösningar i m?nga avseenden är globala, menar ansvariga vicerektorn Maria Knutson Wedel.
? De internationella studenterna är ovärderliga, i v?r strävan efter utbildning i världsklass. I det begreppet ligger att utbilda för arbete p? en global marknad. Att redan under utbildningen f? möta människor fr?n andra kulturer och lära sig om hur olika det ser ut i världen, och hur ett multikulturellt team kan arbeta är en oerhört viktig erfarenhet, säger Maria Knutson Wedel, vicerektor för grundutbildningen.
Över 800 nya internationella studenter i höst
Utöver de betalande studenterna har 405 europeiska studenter börjat p? n?got av Chalmers masterprogram. De flesta kommer fr?n andra svenska lärosäten, Tyskland, Island, Grekland eller Spanien.
Till dessa kommer 391 utbytesstudenter, som via programmet Erasmus och Chalmers egna avtal med partneruniversitet, läser kurser p? masterprogrammen i en eller tv? terminer. De absolut flesta är européer, främst fr?n Frankrike och Tyskland, men ett femtiotal utbytesstudenter kommer fr?n Asien.
P? Chalmers höstupptakt Welcome Day deltog cirka 800 nya internationella studenter.

220 betalande studenter p? Chalmers i ?r
Studieavgifterna för studenter fr?n länder utanför EU och EES infördes 2011, efter beslut av regeringen. Chalmers terminsavgifter är 70 000 kronor för de flesta program. Programmen inom arkitektur är n?got dyrare att ge och kostar 95 000 kronor per termin. S? här har utvecklingen sett ut när det gäller betalande studenter p? Chalmers.
?r
antal betalande
stipendiefinansierade
egenfinansierade

2011
131
76
55

2012
119
80
39

2013
138
89
49

2014
220
142
78

Stipendieprogram för betalande studenter
Chalmers och Svenska institutets stipendieprogram har finansierat studieavgiften för 142 studenter hösten 2014. Hösten 2013 var motsvarande siffra 89, s? det är i denna grupp som den stora ökningen har skett. De stipendier som förvaltas av Chalmers bygger p? stöd fr?n Chalmers stiftelse, Volvo Group, Volvo Car Corporation och Mölnlycke Health Care samt privatdonatorer som bland annat Sivert Larsson. Ytterligare n?gra stipendier finansieras av Chalmers vänner, US Friends of Chalmers och Chalmers MasterCard.

Kontaktpersoner:
Maria Knutson Wedel, vicerektor för grundutbildningen, 031-772 15 33, [email protected]
Malin Blomqvist, processledare, 031-772 25 98, [email protected]
Carolina Eek, utbildningskommunikatör, 031-772 27 36, [email protected]

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en h?llbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har ?tta styrkeomr?den av internationell dignitet ? Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers, Chalmers har 11.000 fulltidsstudenter och 3000 anställda.8000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy