Krager?-erkl?ringen om nettbasert utdanning

Workshopen ble fulgt opp av diskusjoner og en avstemming p? nettet som resulterte i f?lgende erkl?ring:

Vi har sterk tro p? at dagens verdier og praksis innen nettbasert utdanning vil forbedre, innovere og til og med revolusjonere l?ring og utdanning i hele verden. I mange tilfeller kan den v?re mer fleksibel, ?konomisk og ?pen enn tradisjonell utdanning. Nettbasert l?ring og utdanning kan potensielt ivareta alle aktiviteter i skoler og h?gskoler, ikke bare gjennomf?ringen av enkeltst?ende kurs slik MOOCer gj?r. Vi oppfordrer politikere, byr?krater, ledere, forskere, kursutviklere, l?rere og studenter til ? utvikle, fremme og st?tte nettbasert utdanning av h?y kvalitet fordi det:
1. gir nye muligheter til ? inkludere mennesker med funksjonshemminger, sosial angst og negative erfaringer fra tidligere skolegang
2. b?r v?re b?rekraftig for milj?et og ?konomien
3. fremmer innovasjon og samarbeid fordi det bringer sammen mennesker fra en rekke fagomr?der, land, kulturer og virksomheter
4. gir nye muligheter til mennesker med job- og familieforpliktelser
5. hjelper flere mennesker til ? glede seg over l?ring
6. er tilgjengelig n?r som helst (24/7/365) og hvor som helst
7. er sentral i bevegelsen for ?pen l?ring som st?tter opp under MOOCer, ?pne l?ringsressurser, ?pne utmerkelser (Open Badges) og transparens
8. er potensielt den mest kostnadseffektive m?ten ? n? ut med og gi l?ring til store grupper av mennesker
9. kan v?re sosial, interaktiv og legge til rette for nettverksbygging
Hele Krager?erkl?ringen kan leses p? http://campusnooa.blogspot.com/2014/06/krager-erklringen-om-nettbasert.html

Campus NooA er offentlig godkjent som nettskole i Norge av Utdannings- og forskningsdepartementet etter Lov om voksenoppl?ring. NooA st?r for Nordic open online Academy.

NooAs misjon er ? tilby fleksibel nettbasert utdanning med h?y kvalitet, varig verdi og synlige spor.
NooAs m?l er ? bli et internasjonalt senter for nettkurs og nettstudier som:
er en attraktiv partner for mennesker og bedrifter som vil lage, oversette og selge nettkurs
gir kursdeltakerne stor fleksibilitet og mye l?ring for pengene
er akkreditert i flere land
rekrutterer studenter i mange land
leverer kurs p? flere spr?k, i f?rste omgang: engelsk, tysk, portugisisk, spansk, fransk, norsk, svensk og dansk
er blant Nordens st?rste leverand?rer av nettkurs

Authors
Top