Training

Krever l?nnsl?ft for akademikere

– Velferdsstaten er avhengig av kvalifisert arbeidskraft. Et l?nnsl?ft for akademikere m? n? til dersom staten skal rekruttere og beholde akademikere i fremtiden, sier forhandlingsleder for Akademikerne stat, Rikke Ringsr?d.
Det er viktig at det offentlige gir gode tjenester til innbyggerne. Kompetanse gir kvalitet. Da m? staten tilby en l?nn som s?rger for at akademikere ?nsker ? s?ke og ikke minst bli v?rende i disse jobbene. ? Staten m? innse at kompetanse og kvalitet koster. Mangelen p? kompetanse vil g? p? velferden l?s, mener Ringsr?d.
– Vi ser en stadig ?kende avstand i l?nn mellom akademikere i staten sammenliknet med privat sektor. I 2010 var l?nnsgapet ?kt til over 200 000 kroner. Skal staten v?re en konkurransedyktig arbeidsgiver, m? akademikere f? et solid l?nnsl?ft i ?rets oppgj?r, sier Ringsr?d.
Lokal fordeling gir gode l?sninger
Forhandlingssystemet i staten inneb?rer at fem personer i Oslo avgj?r l?nnsdannelsen i hele landet. Systemet er foreldet og sentralistisk og tar ikke h?yde for at det er store geografiske forskjeller i Norge med hensyn til behov og tilgang p? ulike typer kompetanse. Derfor krever Akademikerne ogs? i ?r at pengene fordeles lokalt. ? Kun en lokal fordeling sikrer en tilpasning til ulike lokale behov. Svarene p? lokale utfordringer ligger ikke alltid i Oslo, mener Ringsr?d.
Tariffoppgj?ret 2011 ? statlig sektor
L?nnsoppgj?ret for statlig sektor startet onsdag 27. april kl. 10.00.
Akademikerne forhandler for om lag 29.000 arbeidstakere.
L?nnsforhandlingene skal v?re sluttf?rt innen midnatt 30. april.
Akademikerne stat krever et l?nnsl?ft for offentlig sektor for ? sikre kvalitet og kompetanse.
For mer informasjon kontakt:
Rikke C. Ringsr?d, forhandlingsleder Akademikerne stat, mobil 922 27 775, [email protected]
Marit H. Meyer, kommunikasjonssjef i Akademikerne, mobil 979 53 309, [email protected]
Akademikerne er Norges st?rste arbeidstakerorganisasjon for langtidsutdannede. Vi best?r av 13 medlemsforeninger, som til sammen organiserer om lag 155 000 medlemmer.
Akademikerne har forhandlingsansvaret for 15 foreninger i staten.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Adresse Habornveien   #Arvid Samland   #Gamle Fredrikstad   #Mina Gerhardsen