Læring

Kristin Halvorsen: ? utvikle vettet p? nettet

Arbeidslivet endrer seg fortl?pende og krever at vi utvider horisonten og s?ker ny kompetanse. Vi m? regne med ? v?re fleksible og l?re nytt gjennom hele yrkeskarrieren, enten p? arbeidsplassen eller ved ? ta videre utdanning. Den innsatsen vi legger ned tidlig i utdanningsl?pet sikrer grunnlaget for livslang l?ring.
For ? kunne dra nytte av eL?ring spesielt og digitale tjenester generelt, er det n?dvendig ? ha digital kompetanse. Digitale ferdigheter er definert som en av fem grunnleggende ferdigheter for barn og unge, fra barnehage til og med videreg?ende. Digital kompetanse er en tverrfaglig kompetanse, et verkt?y, som inng?r eller brukes i alle fag.
Norge har b?de et h?yt utdanningsniv? og h?y deltakelse i arbeidslivet. Det er styrker det er viktig ? ta vare p? og videreutvikle framover. Nettbaserte studier handler b?de om livslang l?ring og bruk av teknologi som et verkt?y for l?ring. Det er noe som b?r ha gode betingelser framover med en befolkning som er b?de arbeidsglad og relativt teknologikompetent.
Fra flere unders?kelser vet vi at voksne foretrekker l?ring som er tilknyttet arbeidsplassen. Ved bruk av eL?ring kan l?ringen foreg? n?r det passer for den enkelte uten at en trenger fri fra arbeid for ? delta i l?ring. For voksne som, av ulike grunner, ikke er i jobb er det viktig at det ogs? finnes tilbud om l?ring som er knyttet til lokale m?testeder som f eks kommunale voksenoppl?ringssentre og bibliotek.
Voksne nevner oftest mangel p? tid som hinder for ? delta i livslang l?ring. Hverdagen er full av forpliktelser med arbeid, familie og travel fritid. eL?ring ?pner for at man selv styrer n?r, hvordan og hvor raskt l?ring skal foreg?, og er derfor et veldig godt alternativ for mange. I Norge har vi gjennom lang tid hatt god kompetanse p? fjernundervisningsomr?det. Lenge var nettskolene f?rende, og nesten ener?dende, i utviklingen av fagfeltet og i l?ringstilbudet.
Jeg er veldig forn?yd med samarbeidet mellom private og offentlige p? dette omr?det og h?per at vi sammen kan dra nytte av de mange mulighetene som finnes p? nettet.
Menneskers verdier, holdninger, kunnskaper og kompetanse er det viktigste for ? lykkes i framtida. Denne humankapitalen avgj?r vekst, velstand og produktivitet, og denne formuen er NKS Nettstudier med p? ? forvalte med sine studietilbud.
Lykke til videre!
Kristin Halvorsen
Kunnskapsminister

NKS ble etablert i 1914 av Ernst G. Mortensen. I l?pet av nesten 100 ?r har mer enn tre millioner nordmenn tatt utdanning via NKS. NKS samarbeider med en rekke h?yskoler og tilbyr sammen med dem et bredt spekter av h?yskolestudier p? nett.
Studentene f?r vitnem?let sitt fra samarbeidende h?yskole. I tillegg finnes et godt tilbud innen yrkesrettet utdanning.
For mer informasjon, kontakt: Markedssjef Cecilie Bryner – mob 97090996

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bente Sj   #Kine Stirler Alm   #Lars Peter Raknes   #Studerer Sivil