KRITA ? med fokus p? kreativt skapande

KRITA är ett nytt projekt inom kreativt skapande för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Med medel fr?n Arvsfonden kommer Folkuniversitetet i Stockholm att erbjuda konst- och konsthantverkskurser, ut?triktade konstprojekt och uppsökande workshops.

? Det känns jätteroligt att f? vara med om att bygga upp den här verksamheten. Vi tycker att det är viktigt att alla ska f? möjlighet att utbilda sig p? lika villkor oavsett funktionsnedsättning, säger Anders Romare, huvudlärare och konstnärlig ledare för KRITA.
KRITA vill med utg?ngspunkt fr?n kreativt skapande ?stadkomma en inkluderande miljö för att ta tillvara allas unika olikheter och bidra till den m?ngfald som v?rt samhälle behöver. Olika individer kommer att välja olika vägar inom KRITA. De kommer att erbjudas konst- och konsthantverkskurser, inspiration och stimulans till fortsatta studier och medverkan i ut?triktade konstprojekt.
? Vi har ?kt ut till gruppboenden och dagliga verksamheter fullastade med konstmaterial och gjort workshops. Det här är ett sätt att l?ta personer f? prova p? och avgöra själva om det här är n?got för dem, säger Anders Romare.
KRITA kommer att samarbeta med flera andra aktörer som exempelvis Konstskolan Linnéa, Medis 5, S:t Botvids särgymnasium, Idrottsförvaltningen Stockholm Stad, FUB Stockholm, Autism- och Aspergerförbundet, Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade, Open Eyes ? karriärvägar för dig med funktionsnedsättning, Botkyrka Kommun och Subtopia.
? Genom ett samarbete med Botkyrka kommun kommer vi tillsammans med elever fr?n S:t Botvids särgymnasium att uppföra stora muralm?lningar p? offentliga platser i Botkyrka. Sommaren 2015 ska arbetet med m?lningarna ske i form av sommarjobb med sommarjobbslön.
Kort om KRITA: I december 2013 beviljade Arvsfonden Folkuniversitetet i Stockholm bidrag för det tre?riga projektet KRITA. KRITA vänder sig till personer som vill utöva kreativt skapande p? sin fritid eller som har ett konstnärligt intresse p? en hög niv? och vill utveckla sitt konstnärskap. M?lgruppen är personer med intellektuell funktionsnedsättning fr?n 18 ?r och upp?t.
Kontakt:
Ewa Sandberg, utbildningsledare
08-789 42 37, [email protected]
Anders Romare, huvudlärare och konstnärlig ledare
08-789 42 38, [email protected]

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning p? ett 40-tal orter runt om i Sverige. Folkuniversitetet är frist?ende fr?n politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.
Bifogade filer
012800Skicka som e-post
Share this

Authors
Top