Skole

Kronprins Haakon deltar p? P?belseminar neste uke

Hans Kongelige H?yhet Kronprins Haakon deltar b?de som gjest og p? scenen n?r P?belprosjektet arrangerer sitt ?rlige P?belseminar 6. og 7. november. M?let for p?belkonferansen er ? inspirere, engasjere og ?ke kunnskapen rundt arbeid med og for ungdom som er i ferd med ? falle utenfor, eller har falt utenfor de etablerte skole- og arbeidssystemene.
?vrige gjester er ansatte, ungdom og samarbeidspartnere i og til P?belprosjektet, samt deltakere fra offentlig og privat sektor. Felles for alle deltakerne er interessen for sosialt entrepren?rskap og arbeid med og for ungdom i Norge. P?belseminaret arrangeres for femte ?ret p? rad, og Kronprinsen deltar i det faglige programmet 6.november.
Kjente akt?rer p? programmet
Kronprinsparets Fond har samarbeidet med P?belprosjektet siden 2011, og det er i denne forbindelse Kronprins Haakon skal p? scenen under arrangementet: For ? snakke om Fondet og dets arbeid ? med og for ungdom. FERD sosiale entrepren?rer, Ashoka, NHO, Norske Veritas, Vista Analyse med flere st?r ogs? p? det faglige programmet.
Skal k?re ?rets P?bel
Under festmiddagen k?res ogs? ??rets P?bel?, hvor P?belprosjektet ?nsker ? hedre mennesker som gj?r en spesiell og unik innsats for ungdom som er i ferd med ? falle utenfor, eller har falt utenfor de etablerte skole- og arbeidssystemene. Prisen skal v?re en anerkjennelse til de om tar ungdom p? alvor og ?m?ter ungdom der de er?, med m?lsetting om skoleplass, ut i arbeid eller alternativ aktivisering.
Nominterte til ?rets P?bel 2013:
Geir Svendsen, leder for NAV Arendal
Knut Ove B?rseth, gründer av Kj?r for livet
Ole Robert Reitan, adm.dir. for REMA 1000
Godi Keller, k?seri- og foredragsholder
Katinka G. Leiner, direkt?r for FERD Sosiale Entrepren?rer

Seminaret arrangeres hos Clarion Hotel Tyholmen i Arendal 6.og 7. november.
Les mer om programmet for P?belseminaret her: http://www.pobelprosjektet.no/_files/files/pobelseminar-program.pdf
Om P?belprosjektet
P?belprosjektet har som m?l ? f? unge mennesker som av en eller annen grunn st?r utenfor det etablerte skolesystem og arbeidslivet – ut i jobb eller videreutdannelse. P?belprosjektet AS har i dag samarbeidsavtaler ned FERD SE, Kronprinsparets Fond og REMA1000. P?belen l?rer ? bruke sine egne ressurser for ? oppn? sine m?l. Mange p?bler kjenner ikke sine egne ressurser og hvilke muligheter de har – som er attraktive for samfunn og n?ringsliv. I P?belprosjektet l?rer de dette. De l?rer ? bruke egne ressurser for ? oppn? sine m?l. Les mer p? www.pobelprosjektet.no.

For ytterligere informasjon:
Eddi Eidsv?g, [email protected], tlf. 915 91 697

Kronprinsparets Fond ?nsker ? sette s?kelys p? ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike ?rsaker risikerer ? falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre ?rsaker st?ende p? siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilh?righet n?dvendigvis om lengsel etter noen ? v?re sammen med, men ? f?le at man er en del av et fellesskap.

Fondet st?tter til enhver tid fire prosjekter som ikke bare mottar ?konomisk st?tte, men ogs? blir en del av et st?rre kompetansenettverk. Alle prosjektene har en ambisjon om ? gi unge nye arenaer ? lykkes p?. Fondet skal bidra til at det arbeidet prosjektene gj?r blir enda mer synlig i offentligheten, slik at flere kan se verdien av den, bli inspirert og selv gj?re en innsats.
For ?ret 2013/2014 st?tter Kronprinsparets Fond P?belprosjektet, Kj?r for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Kilder Aftenposten   #Linda Lai   #NHO   #NKI