SE

Kultur & konst, en del i lärandet

Lär dig matematik st?endes p? en scen med en gitarr runt halsen. Uppmuntra barns spr?kutveckling genom konstpromenader. L?t ungdomar designa kondompaket som ett led i att v?ga prata om sexualitet i ungdoms?ren. I Katrineholm ing?r kultur, konst och estiska lärprocesser som en naturlig del i lärandet för barn och ungdomar.
Besök oss p? Göteborgs Bok- & Biblioteksmässa 2014, där berättar vi mer.
TID: 25 ? 28 september
PLATS: Svenska Mässan i Göteborg, vid Korsvägen. Monter B07:69
Katrineholm är en kommun som satsar p? kultur. Vi vill öka tillgängligheten och stärka dess förutsättningar i samhället. Sedan ett par ?r tillbaka jobbar vi efter en kulturplan som syftar till att stärka barn och ungdomars kulturliv. Vi genomför en mängd olika projekt för barn och unga där även integration är en viktig komponent. Här nedan är ett urval av de projekt som vi arbetat med under de senaste ?ren.
KONSTiga djur: väver samman spr?kutveckling och kommunens offentliga konst. M?nga konstverk är djur vilket gjorde det tacksamt att bygga vidare med s?nger, texter för barnen. Allt detta gynnade inte bara spr?klust utan även kreativitet, lokalkännedom och hälsa. 18 förskolor deltog i projektet, nästan 650 barn.
Tyst tisdag: ett samarbete mellan kommunen och Röda Korset. Varje tisdag erbjuds tv? timmar läxhjälp i Kulturhuset Ängeln. I början var besökarna i stor utsträckning elever fr?n grundskolan. Men de senaste terminerna har konceptet utvecklats och inkluderar ocks? studerande i Svenska För Invandrare SFI.
Kondomprojektet: där skolungdomar designade sitt eget kondompaket. Projektet handlade om att f? ungdomar att v?ga prata om sexualitet, känslor och kärlek p? ett mer avdramatiserat vis.
Sommarskola: 2014 genomförde vi en sommarskola för barn i ?rskurs 6-8 som inte uppn?tt m?len i svenska, engelska och matematik. Vi fokuserade p? estetiska processer som metod för att öka motivationen och lusten till lärande samt för att öka självförtroendet hos eleverna. Sommarskolan bedrevs p? Ungkulturhuset Perrongen där det finns tillg?ng till ateljéer, scener, studio, musikrum, café.
Integration Katrineholm: Först?else motverkar fördomar, främlingskap och i förlängningen främlingsfientlighet. Projektidén bygger p? att denna först?else uppst?r när människor möter varandra i öppna och genuina möten. För att skapa först?elsen har projektet utg?tt fr?n EU:s första grundprincip om integration som innebär att integration är en dubbelriktad process. Därför var hälften av deltagarna av utländsk härkomst och hälften ?vanliga svenskar? i ?ldrarna 13 ? 26 ?r.

För mer information:
Truls Olin, Chef allmänkultur, 0150-578 31
FOTO: Johan Eklöf. Barn gör egen konst vid Kulturhuset Ängeln.

_____________________________________________________________
Katrineholm ? Läge för liv och lust
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling ? för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt ? rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.
Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste ?ren har b?de befolkningen och v?ra företag vuxit. Idag är vi cirka 32 900 inv?nare.
www.katrineholm.se0100Skicka som e-post
Share this

Similar Posts