Kultur p? recept – en rehabiliteringsväg bland flera

Miljöpartiet de Gröna vill se en m?ngfald av rehabiliterings?tgärder, för att p? bästa sätt hitta rätt väg för den enskilde som drabbats av ohälsa. Att b?de natur och kultur är omr?den som i hög grad bidrar till människors välbefinnande är välkänt och kan vara den helande länken vid sjukdom.

Forskning har visat att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem. P? samma sätt har ocks? forskningen kunnat visa p? att dessa kan förkorta v?rdtider, vara en resurs i rehabiliteringsarbetet och minska behovet av mediciner. Kultur sätter fokus p? det friska istället för det sjuka. Kultur ger även en bättre v?rdmiljö och bidrar till bättre v?rdrelation och kommunikation mellan v?rdare och patienter. Rent allmänt kan sägas att kulturen kan ta mycket större plats i samhället, än enbart den roll som vi ofta är vana vid att se kulturen som.

Region Sk?ne bedriver forskningsprojektet Kultur p? recept 2.0 Sk?nemodellen tillsammans med bland annat Helsingborgs stad där kultur i är en rehabiliteringsform. Man vänder sig till patienter som är sjukskrivna eller löper risk att bli det.
Hälso- och sjukv?rden st?r inför stora utmaningar. För att klara av dessa behövs l?ngsiktigt arbete, nya metoder och otraditionella samarbeten. En nyckel till framg?ngsrikt arbete är samverkan över politikomr?den, som hälso- och sjukv?rden och kulturen.
Miljöpartiet vill fortsätta att utveckla Kultur p? recept där sjukskrivna f?r en kulturordination under tio veckor. Det som drivits i projektform i Helsingborg är nu dags att utvidga s? att fler sk?ningar f?r ta del av denna rehabiliteringsform och p? sikt blir en del av v?rdcentralernas utbud i Sk?ne.
Yngve Petersson (MP)
Ordförande i kulturnämnden i Region Sk?ne
0705 15 80 38
[email protected]
Läs mer om v?r politik här!

Miljöpartiet de gröna i Sk?ne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Sk?ne. Organisationen arbetar för ett grönare Sk?ne b?de p? en regional och kommunal niv?.
Miljöpartiet i Sk?nes hemsida0070Skicka som e-post
Share this

Authors
Tags

Related posts

Top