SE

Kulturarvsfestival i krigens sp?r 14 september.

I Västra Götaland finns fästningar, slott, fornborgar, rustningar, förem?l och minnesmärken som p?minner om en v?ldsam historia. Runt om i regionen arrangeras aktiviteter som alla bidrar till att vi tillsammans kan berätta om händelser och människor i krigens sp?r. Det är temat för Kulturarvsdagen 2014. I Västra Götaland sker omkring 30 aktiviteter p? söndag 14 september – en kulturarvsfestival p? olika platser runt om i regionen.
Välkommen till en dag som p? olika orter, runt om i Västra Götaland, berättar om händelser och platser där krigens lämningar finns bevarade p? olika sätt. Vad sägs om marinarkeologiska undersökningar av Karl XII:s flotta i Strömstad, hästar i krigens sp?r p? Bohusläns museum, odlingar och växter i krigens sp?r i Kungälv, hur djur har upplevt krigens fasor p? Göteborgs Naturhistoriska museum. Eller om Västsverige som en medeltida krigszon p? Lödöse museum, historia skriven i sten p? R?bäcks Mekaniska Verkstad, i kalla krigets sp?r p? Aeroseum eller 10-?rsjubilerande museirally i Lidköping. I Tanum kan man b?de besöka fortet i Kragenäs eller lyssna till hällristningarnas berättelser i Västra Götalands enda Världsarv. Närmare 30 aktiviteter p?g?r under dagen runt om i Västra Götaland.
Bakom alla aktiviteter st?r museer, arkiv, hembygdsföreningar och olika aktörer som alla lägger viktiga pusselbitar till först?elsen av v?r historia.
P? den västsvenska specialsajten www.kulturarvsdagenivast.se finns samtliga arrangemang ? med mer information om platser och tidpunkter för de olika aktiviteterna som sker 14 september.
Kulturarvsdagen i Sverige samordnas av Riksantikvarieämbetet: www.raa.se/kulturarvsdagen. Runt om i Sverige arrangeras i ?r närmare 200 arrangemang.
Västarvet arbetar för att skapa intresse och väcka nyfikenhet om Kulturarvsdagen i Västra Götaland. www.vastarvet.se/kulturarvsdagen
För fr?gor och mer information:
Johan Lindblom, Västarvet
Tfn: 073 680 32 48
E-post: [email protected]
Mattias Pettersson, Västarvet
Tfn: 070 082 47 62
E-post: [email protected]
Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. Genom förebyggande och konsultativa insatser med fokus p? kulturmiljö, naturv?rd, arkeologi, konservering och slöjd bevarar vi natur- och kulturarvet – men bedriver ocks? ett framtidsinriktat utvecklingsarbete i hela Västra Götaland.

Västarvet driver verksamheten p? Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Forsviks Bruk, Slöjd & Byggnadsv?rd, Vänersborgs museum och Vitlycke museum. Läs mer om Västarvet p? www.vastarvet.se1400Skicka som e-post
Share this

Similar Posts