Kulturens betydelse för hjärnan och det kreativa lärandet

I seminariet deltar professor Rolf Ekman, sjukgymnast och fil dr Lina Bunketorp
Käll samt Petra Frank, vice rektor för Dans och Cirkushögskolan. Dessutom
medverar n?gra av konstnärerna i Avesta Art 2014. Moderator för dagen är
Pernilla Glaser.
Seminariet vänder sig främst till lärare, pedagoger och rektorer, föreningsledare och
folkbildare, läkare och v?rdpersonal, kulturpolitiker och kulturchefer.
Program
09.00 Kaffe och smörg?s
10.00 Välkommen och inledning. Moderator
Pernilla Glaser
10.10 Presentation av konstnärsduon Jens
Pettersson Berger och Olov Ylienpää och de ungdomar de ska arbeta med under
dagen
10.25 Rolf Ekman, Professor,
Inst. klinisk neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs
universitet
11.20 Pernilla och publiken i samtal med Rolf
11.40 Petra Frank, Vicerektor
för Dans och Cirkushögskolan, en del av Stockholms konstnärliga högskola.
12.10 Isabella Rabb, Dansare
12.20 Pernilla och publiken i samtal med Petra
och Isabella
12.30 Lunch i Martinhallen
13.30 Lina Bunketorp Käll, Sjukgymnast
och fil dr vid neurovetenskapliga institutionen, Sahlgrenska akademin,
Göteborgs universitet.
14.20 Pernilla och publiken i samtal med Lina
14.30 Kaffe och bensträckare
15.00 Aleksandra Stratimirovic, Konstnär
15.20 Pernilla och publiken i samtal med
Aleksandra
15.30 Jens Peterson-Berger och Olov Ylinenpää
med ungdomar
15.50 Pernilla och publiken samtalar med Jens,
Olov och ungdomar
16.00 Avslutning
Presskontakt
Kenneth Linder
Enhetschef Verket
[email protected]
telnr: 0226-64 51 77

När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen fr?n människorna. En 400-?rig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften fr?n st?let som formats vid martinugnarna under ?rhundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra n?gra djupaandetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än stora och lilla helvetet.

1000Skicka som e-post
Share this

Authors
Top