Kungl. Musikhögskolan f?r högt betyg i ämnet musikpedagogik

Kungl. Musikhögskolan (KMH) f?r omdömet “hög kvalitet” i Universitetskanslerämbetets (UKÄ) utvärdering av utbildningarna i musikpedagogik. För KMH:s del gäller det i första hand magisterprogrammet med inriktning musikterapi. Därmed har KMH:s samtliga utbildningar bedömts h?lla hög eller mycket hög kvalitet.
? Vi är först?s mycket glada över det här positiva omdömet, säger Cecilia Rydinger Alin, rektor för KMH. Vi har redan f?tt höga betyg för v?ra konstnärliga utbildningar. Att vi nu f?tt erkännande även inom ämnet musikpedagogik bekräftar KMH:s unika styrka: att kombinera konstnärlig, pedagogisk och vetenskaplig kompetens i musik inom ett självständigt lärosäte.
Den här utvärderingen har för KMH:s del fokuserat p? magisterutbildningen med inriktning musikterapi. Den behandlar hur musik kan användas i hälsofrämjande och terapeutiskt syfte.
? Det är ett omr?de som blir allt viktigare, när allt fler aktörer i samhället inser betydelsen av sambandet mellan musik och hälsa, fortsätter Cecilia Rydinger Alin.
? Här har KMH under m?nga ?r byggt upp en kvalificerad kompetens, och vi ser nu fram emot att ytterligare intensifiera arbetet för att knyta utbildningen till specialiserad forskning i ämnet.
? Om tv? ?r flyttar KMH in i ett nytt campus. För mig som rektor är det oerhört tillfredsställande att konstatera att vi d? bär med oss en verksamhet som i alla delar representerar den höga kvalitet som man kan förvänta sig av en kunglig musikhögskola, avslutar Cecilia Rydinger Alin.
Kontakt och mera info:
Cecilia Rydinger Alin, rektor
[email protected], 08-16 17 00
Staffan Scheja, prorektor
[email protected], 0708-41 41 16

Se även
Universitetskanslerämbetets pressmeddelande 2014-10-01
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda frist?ende statliga högskola för högre musikutbildning.

KMH utbildar cirka 900 studenter om ?ret inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik.

KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning.

KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt.

Med 250-300 egna konserter och andra evenemang varje ?r är KMH en av Stockholms större kulturarrangörer.1780Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top