Training

Kunnskapsbedrifter bryter loven ufrivillig

26-04-2011 09:23 Abelia Engasjerte medarbeidere i kunnskapsbedrifter jobber for mye og p? feil tidspunkt. De jobber om kvelden, p? s?ndager og bryter i realiteten loven, mens det er arbeidsgiver som kan komme i ansvar. - Arbeidsmilj?loven er en hemsko for kunnskapsbedrifter, sier administrerende direkt?r i NHO-foreningen Abelia Paul Chaffey.

Engasjerte medarbeidere i kunnskapsbedrifter jobber for mye og p? feil tidspunkt. De jobber om kvelden, p? s?ndager og bryter i realiteten loven, mens det er arbeidsgiver som kan komme i ansvar. – Arbeidsmilj?loven er en hemsko for kunnskapsbedrifter, sier administrerende direkt?r i NHO-foreningen Abelia Paul Chaffey. – Lovverket er lite tilpasset behovene i det kunnskapsbaserte arbeidslivet, og for bedrifter som konkurrerer i et globalt marked, sier han.

Abelia har sendt et brev til arbeidsminister Hanne Bjurstr?m hvor vi ber om at arbeidsmilj?lovens arbeidstidskapittel fornyes. – Loven m? forenkles slik at den i st?rre grad ?pner for fleksibel arbeidstid. Alternativt m? gruppen som er unntatt arbeidstidskapittelet, og som defineres som s?rlig uavhengige, utvides, sier Chaffey.Vi ber om et lovverk som ivaretar de ytre rammene ? og som gir bedriften og den enkelte medarbeider st?rre mulighet til ? avtale disponering av tid og ressurser. Det er ledernes ansvar ? sikre at ikke folk jobber for mye. Loven skal selvsagt beskytte arbeidstakere mot misbruk, men loven kan endres p? en m?te som gj?r at disse hensynene fortsatt blir ivaretatt.

Kunnskapsn?ringen sysselsetter n?rmere 500 000 medarbeidere, og er allerede en sentral del av norsk ?konomi. N?ringen omfatter ulike bransjer: konsulenter, undervisning, IKT-bedrifter, forskning og kreative virksomheter. – Kunnskapsmedarbeidere kjenner seg ikke igjen i retorikken om det brutaliserte arbeidslivet. Abelia-bedrifter innenfor omr?dene forskning, undervisning og IKT har et legemeldt sykefrav?r p? 2,9 % i 3. kvartal 2010, mens det legemeldte sykefrav?ret totalt for NHO-bedrifter ligger p? 5,8 % i samme tidsperiode. Medarbeiderne er veldig engasjerte i det de gj?r, og ?nsker ikke begrensninger. De m?les p? resultater og ikke p? tilstedev?relse, sier Chaffey. Arbeidstaker og arbeidsgiver er gjensidig avhengig av hverandre. Det lave sykefrav?ret i kunnskapsbedrifter er et tydelig bevis p? dette.

A to już wiesz?  Utsetter oppstart av ny f?rskolel?rerutdanning

Kunnskapsn?ringene har gjennomg?tt st?rre endringer det siste ti?ret enn de femti foreg?ende ?rene. Globaliseringen og teknologiutviklingen er de to hovedfaktorene som har hatt sterkest innvirkning p? arbeidslivet. Norge har dessuten den h?yeste sysselsettingen i verden blant kvinner. N?r b?de menn og kvinner er representert i arbeidslivet, ofte i 100 %-stillinger, er fleksible ordninger en n?dvendighet. ? Vi h?per arbeidsministeren kan bidra til en reell likestilling gjennom ? bidra til at familier kan ha en st?rre fleksibilitet i arbeidslivet. Vi trenger et lovverk som er i tr?d med det samfunnet det skal regulere, sier Chaffey.

Kontaktperson(er):
Leder for kommunikasjon – Hilde Wider?e Wibe
Telefon:48131153
E-post:[email protected]
Administrerende direkt?r –
Paul Chaffey
Telefon:91643863
E-post:[email protected]
Lenker

http://www.abelia.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy