SE

Kunskap som maktfaktor i global miljöforskning och miljöpolitik

I decennier har forskare utvecklat allt mer komplicerade modeller som förutsäger och visar konsekvenserna av globala miljöförändringar, modeller som ligger till grund för miljöpolitiska beslut. I den första avhandlingen fr?n nya Tema Miljöförändringar vid Linköpings universitet visar Ola Uhrqvist hur modellerna växt fram, format och formats av sin tids r?dande tankesätt.
Han följer i sin avhandling ?Seeing and knowing the Earth as a system? vetenskapliga diskussioner inom den globala miljöforskningen och visar kopplingarna mellan ? ena sidan kunskapsproduktionen i olika forskningsprogram, och ? andra sidan, diskussionerna om vad som kan och bör göras för att skapa h?llbara livsmiljöer inom planetens gränser. Uppfattningarna har skiftat över tid.
Ola Uhrqvist sp?rar framväxten av dagens syn p? planeten jorden som ett komplext och sammanlänkat system ? Jordsystemet. ? Runt sekelskiftet 2000 blev det tydligt att jorden alltmer uppfattas som ett organiskt system, där varje del som p?verkas f?r konsekvenser för helheten. Ekologiska och sociala processer f?r allt större betydelse, vilket gör säkra förutsägelser och kontroll till en utopi. De vetenskapliga modellerna har blivit allt mer avancerade genom att omfatta samspelet mellan allt fler naturliga och sociala processer, planetära gränser och tipping points som, om de överskrids, visar att förutsägbarheten om hur jordsystemet kommer att bete sig omkullkastas.
Nu väntar Paris 2015 och ännu ett i raden av globala klimatmöten. Det finns en inbyggd risk med möjligheterna att bygga modeller som rymmer allt fler parametrar, menar Ola Uhrqvist: ? Vi har länge haft tillräckligt med kunskap om klimatet för att ta nästa steg i arbetet med att hejda den globala uppvärmningen. Men besluten blir obekväma, och i det läget kan politiker välja utvägen att invänta än mer exakt kunskap baserad p? än mer avancerade modeller. Eller luta sig mot osäkerheter, som alltid diskuteras när forskargrupper ställer sin kunskap och sina modeller mot varandra. ? Hur man i slutänden ser problem och handlingsalternativ har stor betydelse för vilka beslut som uppfattas som nödvändiga. Kunskap gör problem synliga p? specifika sätt och skapar intressen som sedan p?verkar politikens agendor. Därmed blir kunskapen till makt.
Ola Uhrqvist baserar sin forskning i första hand p? arkivmaterial fr?n International Geosphere-Biosphere Program (IGBP) samt International Human Dimensions Programme of Global Environmental Change (IHDP). Tillsammans representerar de ett brett nätverk av forskare som under 30 ?r studerat jordsystemet som ett objekt, kopplat till globala miljöförändringar i behov av politisk styrning.
Avhandling: Seeing and knowing the Earth as a System. An effective history of global enviromental change research as scientific and political practice.
Kontakt:
Ola Uhrqvist, [email protected], 013-28 22 79

Vill du ha mer nyheter fr?n Linköpings universitet? V?rt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats p? webben under den g?ngna veckan. Prenumerera här!1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy