SE

Kunskapsskolan utvecklar sin webbportal Kunskapsporten i samarbete med Liber

a8

I Kunskapsskolans digitala Kunskapsport finns läroplanens ämnesinneh?ll sorterat i gemensamma tematiska kurser och steg. Varje kurs är uppbyggd enligt en tydlig dramaturgi där digitala resurser som nyhetslänkar, faktatexter, studieuppgifter, spr?klexikon och uppslagsverk naturligt hör hemma. De gemensamma kurserna gör det ocks? enklare att uppdatera och utveckla materialet löpande. Eftersom alla utg?r fr?n samma pedagogiska samarbetsyta, kan lärarna spendera mer tid med eleverna och p? sikt höjer detta kunskapsniv?n.
Under de senaste sex m?naderna har Kunskapsskolans lärare har haft tillg?ng till Libers digitala NO-kursbibliotek, Spektrum. NO-kursbiblioteket Spektrum är det centrala inneh?llet, anpassat till läroplanens syfte, förpackat som verktyg för att utveckla elevernas förm?gor. Utifr?n den struktur som Kunskapsporten stödjer läraren i undervisningen länkas de relevanta delarna av det centrala inneh?llet fr?n Spektrum in i Kunskapsportens olika delar. Resultatet blir att läraren vet att man har enkel tillg?ng till kvalitetssäkrat inneh?ll, som en del, i undervisningen.
En första enkätundersökning visar att 90 % av de tillfr?gade NO-lärarna anser att Spektrum tillför ett värde eller ett stort värde i undervisningen och majoriteten menar att Spektrum även hjälper elever n? högre resultat. Vidare anser 80 % av lärarna att Spektrum ger dem stöd i deras bedömningsarbete och alla tillfr?gade tycker att Spektrum hjälper eleverna först? teori och fakta bättre.
?V?rt uppdrag är att hjälpa v?ra elever n? kunskapskraven. För att kunna göra det m?ste vi ständigt bist? v?ra lärare med resurser för att genomföra detta arbete varje dag. Samarbetet inom NO med Liber är ett exempel p? hur vi gör detta.? säger VD Fredrik Lindgren och fortsätter,
?Vi har aktivt jobbat de senaste ?ren mot v?rt m?l att ha 1-1 och i dagsläget har vi uppn?tt detta, helt eller delvis, p? 21 av v?ra 36 skolor. Användandet av digitala läromedel är en integrerad del i v?r pedagogiska idé och därför tycker vi det är viktigt att kontinuerligt utveckla och investera i v?r Kunskapsport och andra effektiva digitala verktyg. ?
?Kunskapsskolans m?l att hjälpa lärarna lyckas är tydlig. Ny teknik gör det möjligt att integrera traditionella läromedel med Kunskapsskolans väl utformade pedagogik. Detta är n?got fler och fler pedagoger och IKT-ansvariga ser som nästa självklara steg efter det att man investerat i tillg?ng till internet, datorer och annan h?rdvara?, berättar Patrik von Bergen, Försäljning och Marknadsdirektör p? Liber,
?Via Skolfederationen har även vi p? Liber lanserat en SSO-lösning (single sign on). Den syftar till att enklare ge lärare tillg?ng till digitala läromedelsresurser p? Kunskapsporten och att det berör 8 000 elever, i tre ämnen och i tre ?rskurser.?
I enkätundersökningen som gjordes bland Kunskapsskolans lärare kunde man ocks? läsa att b?de lärare och elever använder Spektrum varje vecka samt att fler än 55 % av lärarna säger att man sparar en timme eller mer i för och efterarbete.
Tisdagen den 28 oktober kommer Sofie Lindén, Pedagogik- och utvecklingschef p? Kunskapsskolan och Anders Karlsson, författare till Spektrum Fysik fr?n Liber att presentera samarbetet närmare p? seminariet ? Kunskapsskolan och Liber bygger smart digitalt kursbibliotek ?t NO-lärarna!?, kl. 14.00, sal A8 under mässan Skolforum som h?lls p? Stockholmsmässan. Anmälan att deltaga i seminariet görs här.
??????????????????????????????????..
För ytterligare information, kontakta:
Sofie Lindén, Pedagogik- och utvecklingschef, tfn 0733-17 34 27
Susanna Sjödin, tf Informationschef Kunskapsskolan, tfn 073 ? 524 20 60
Kunskapsskolan har grundskolor för skol?r 4-9 och gymnasier med studieförberedande program. Skolorna följer den nationella läroplanen, deltar i nationella prov och följer det nationella betygssystemet. Utbildningen är öppen för alla, har en allmän inriktning och är helt avgiftsfri. Skolornas viktigaste kännetecken är arbetssättet med en personligt utformad utbildning mot tydliga m?l.

Kunskapsskolan startade de första skolorna 2000 och har idag 29 grundskolor och sju gymnasier, 1 100 medarbetare och 11 000 elever. Huvudägare är grundaren Peje Emilsson med familj och Investor.
17200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy