SE

Kurs i projektledning inspirerade till bok om social konst

Lasse Ekstrand och Mats Hyvönen, lärare vid Högskolan i Gävle, inspirerades s? av sin egen kurs i kreativt projektskapande, att de nu publicerat en bok om den sociala konsten.
Att tänka nytt
De menar att man i den klassiska industriregionen Gävleborg, där de tunga industrierna tystnar, m?ste tänka nytt och annorlunda. N?got som inte är helt lätt i en region präglad av bruksmentalitet.
De ville med sin kurs störa tänkandet om vad som händer i regionen, bort fr?n en kvardröjd inlärd hjälplöshet.
Argumentation biter inte
– Rationell argumentation biter inte, vi m?ste hitta p? n?got annat. När vi s? använde Mats bilder p? fabrikerna, som när man tryckte p? en knapp förvandlades till gröna parker, fick vi äntligen den reaktion av hopp och framtidstro vi sökte, säger Lasse Ekstrand.
I boken, eller pamfletten de gärna kallar den, presenteras olika uttryck för social konst. Bilderna är skapade av Mats Hyvönen och texterna av Lasse Ekstrand.

Mats är bildskapare, och de är b?da inspirerade av den tyske allkonstnären Joseph Beuys. Han som menade att den sociala konsten finns där människorna är, inte instängd i gallerior och museer.
Ska det hända n?got m?ste man störa
– Ska det hända n?got m?ste man störa dem. Konsten, bilderna använde vi för att p?verka. Böcker och debattartiklar kan man g? förbi men bilden etsar sig fast, säger Lasse Ekstrand.
– Vi är tv? samhällsvetare som gjort en konstbok och kan tänka oss att boken kan användas p? konstskolor. Det är en samhällskritisk bok, om ledan över konsumtionssamhället och det meningslösa livet utan m?l, säger Mats Hyvönen.
– Vi kunde skrivit en vetenskaplig artikel som ingen läst, men vi ville skriva för en bredare publik och höras i samhällsdebatten och d? använder vi konsten för att höras. Jag fick syn p? mina bilder igen när jag läste Lasses text, säger Mats.

Boken heter: Välkommen sjunka med oss! Social konst i förlisningens tid.
(Bokvind förlag, ISBN:91-979035-4-X)

För mer information, v v kontakta:
Lasse Ekstrand, universitetslektor i företagsekonomi
Tel:026-64 86 32
E-post: [email protected]
Mats Hyvönen, universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap
Tel: 073-622 53 44
E-post: [email protected]

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en h?llbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 500 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. V?ra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.1300Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Michael Lagerstr   #Systemax Inc   #Ume Universitet   #Uppsala Universitet