SE

Kvinnor med ?otypisk? könsutveckling utmanar normalitetens gränser

Tusentals flickor f?r i ton?ren reda p? att de har en ?otypisk? könsutveckling, de kan sakna en x-kromosom eller delar av könsorganen. Med anpassning ? och med motst?nd ? tacklar de normerna för kvinnlig kroppslighet.

Det visar Lisa Guntram i doktorsavhandlingen ?Ambivalent ambiguity?? fr?n Linköpings universitet. I den kommer 23 kvinnor som i tidiga ton?r f?tt reda p? att de har en ?otypisk? könsutveckling till tals. I sina berättelser tar kvinnorna upp hur de försöker leva upp till sina och omgivningens normer för kvinnokroppen. Det handlar till exempel om hormonbehandlingar, rekonstruktioner av könsorgan och behandling av infertilitet genom livmodertransplantationer eller äggdonation. Avhandlingen visar ocks? hur kvinnorna efterhand börjar utmana s?dant de dittills tagit för givet eller uppfattat som eftersträvansvärt.
? De jonglerar med tv? motsatta förh?llningssätt. ? ena sidan anpassar de sig. ? andra sidan ifr?gasätter de samtidigt gränserna för det som anses normalt för kvinnliga kroppar och beskriver ofta hur de i vardagen försöker vidga ramarna s? att ocks? deras specifika tillst?nd kan innefattas, säger Lisa Guntram.

De intervjuade kvinnorna delar erfarenheterna av att ständigt möta normativa uppfattningar om kvinnlighet, som den starka kulturella kopplingen mellan kvinnlighet och specifik kroppslig utveckling, men ocks? synen p? vaginalt penetrerande sex som en självklarhet i heterosexuella förh?llanden.
? De berättar om situationer som ibland blir rätt absurda. Fr?n skolans sexualundervisning, som sällan tar upp det faktum att alla inte är lika, till mötet med den medicinska välviljan att ställa saker till rätta.
Men m?nga beskriver samtidigt hur de f?tt omgivningens först?else och stöd. Majoriteten av de intervjuade har haft sexuella relationer och även om deras kroppar försv?rat deras relationer till andra, understryker de att de sällan upplevt att deras kroppar st?tt i vägen för ett förh?llande. Här finns ocks? berättelser som ifr?gasätter meningen med medicinska rekonstruktioner av könsorganen, till exempel att skapa en vagina för att kunna genomföra samlag. Lisa Guntram ger ett exempel:
? Alla kanske inte ens vill ha den sortens sex? fr?gar sig en kvinna – och vad är d? vitsen?

De intervjuade kvinnorna representerar, grovt upp skattat, en grupp p? omkring 3000 svenska kvinnor. De har antingen Turners syndrom, vilket betyder att de bara har fungerande x-kromosom, inga fungerande äggstockar och att de därför f?tt genomg? hormonbehandling för att komma i puberteten. Eller s? saknar de en eller flera delar av könsorganen, har f?tt behandlingar som innebär att en vagina skapats och skulle behöva en livmodertransplantation för att kunna bli gravida. Dessa kvinnor känner ofta inte ens till n?got namn p? sitt syndrom.
? En diagnos blir ett viktigt stöd när kvinnorna söker kunskap och kontakt med andra i samma situation. ?Jag har inte ens ett namn att googla?, berättar en kvinna ? och det formar inte bara först?elsen av den egna kroppen utan ocks? möjligheterna till tala om sin kropp med andra, säger Lisa Guntram.
Avhandlingen: Ambivalent ambiguity? A study of how women with ?atypical? sex development make sense of female embodiment. Linköping Studies in Arts and Science No.633. Dissertations on Health and Society No.25
Kontakt: [email protected] Tel 013-285823.

Vill du ha mer nyheter fr?n Linköpings universitet? V?rt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats p? webben under den g?ngna veckan. Prenumerera här!0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #EM   #Scandic Park