SE

Kvinnor som styr

AlphaCE grundades för drygt 2 ?r sedan och har p? kort tid vuxit snabbt. Idag finns företaget p? 74 orter och har över 220 anställda. Framg?ngsreceptet är engagemang och teamwork hävdar de b?da kvinnliga entreprenörerna som startat företaget.
– ­När vi bestämde oss för att dra ig?ng var v?r känsla att vi änd? m?ste göra jobbet, oavsett vem som äger bolaget. Ingen av oss ville arbeta ?t en riskkapitalist och för närvarande ägs merparten av branschens aktörer av ägare som inte har kunskap om arbetsmarknadsfr?gor, säger Maria Mattsson Mähl, vd för AlphaCE.
Även om företaget har vuxit snabbt och med god lönsamhet har motg?ngarna varit m?nga. Avslag fr?n banken och Almi, strulande kunder som inte kan sina avtal, felrekryteringar, nya politiska direktiv som helt ritat om kartan – listan över bakslag kan göras l?ng. Men ledningen har aldrig tvekat eller varit orolig över situationen.
– Vi visste att vi kunde branschen bättre än de flesta och vi hade medarbetarna p? v?r sida. Vi arbetar för n?got gott “att alla har en plats p? arbetsmarknaden”. V?r vardag är kantad av s? m?nga solskenshistorier att det är lätt att hitta ny kraft och nya infallsvinklar, säger Maria Mattsson Mähl.
AlphaCE är ett tydligt exempel p? kvinnligt företagande i välfärdssektorn. Majoriteten i ägargruppen, styrelsen och ledningsgruppen är kvinnor. Hela företaget genomsyras av m?ngfald. Över 40 procent av medarbetarna har annat modersm?l än svenska. Maria Mattsson Mähl tror att det har betydelse för verksamheten att det är kvinnor som styr.
– Det finns m?nga undersökningar som visar att kvinnor generellt tar mindre risk och har mer empati. Det är tv? viktiga faktorer som genomsyrat företaget fr?n start, avslutar Maria Mattsson Mähl.

Det här företaget är sprunget ur en passion – att alla människors ska ha ett arbete och en plats p? arbetsmarknaden.

Av erfarenhet vet vi att alla människor inte har samma förutsättningar, men ocks? att coachande och utbildande insatser kan göra stor nytta och skapa mindre mirakel för den enskilde individen och dennes förutsättningar p? arbetsmarknaden.
Ungdomsarbetslösheten är hög. M?nga nya svenskar eller personer med funktionsnedsättning har sv?rt att komma in p? arbetsmarknaden.
Här vill och kan vi göra skillnad!
Att ha ett arbete betyder s? mycket. Ett arbete betyder ekonomisk frihet. En frihet som gör att man kan betala sina räkningar och göra egna val i vardagen. Ett arbete kan ocks? betyda mycket för ens självbild och självförtroende. Ett arbete betyder ett socialt sammanhang och att f? delta i en gemenskap. Därför är vi s? engagerade i v?r strävan att alla människor ska ha en plats p? arbetsmarknaden.
Alla människor har en plats p? arbetsmarknaden!
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy