L?rerjakten har gitt resultater

Etter tre ?r med rekrutteringskampanjen ?Har du det i deg?? har antall studenter som s?ker seg til en l?rerutdanning ?kt markant. I 2011 er det nesten 50 prosent flere som ?nsker ? utdanne seg til l?rer, sammenlignet med 2008. Dette betyr at det er 2131 flere s?kere til l?rerutdanningene i 2011, sammenlignet med 2008.
? Vi er sv?rt forn?yd med at l?rerjakten har gitt resultater. GNIST-partnerskapet og kampanjen ?Har du det i deg?? har utvilsomt bidratt til dette, sier Tora Aasland, statsr?d for forskning og h?yere utdanning.
? For ? f?lge opp den ?kte s?kningen har vi i 2011 ?remerket 375 nye studieplasser til l?rerutdanningene, sier Aasland.
Ny grunnskolel?rerutdanning
Den fire?rige l?rerutdanningen for grunnskolen ble delt i to h?sten 2010. Det som tidligere het ?allmennl?rerutdanning? heter n? ?grunnskolel?rerutdanning?. Studentene spesialiserer seg p? enten 1.-7. trinn eller 5.-10. trinn.
S? langt viser en statusrapport at studentene ved den nye l?rerutdanningen er godt forn?yde med valg av yrkesretning.
? Det er gledelig at studentene ved den nye l?rerutdanningen er motiverte og engasjerte. I tillegg tyder tilbakemeldingene p? at de ogs? synes utdanningen er relevant for l?reryrket, avslutter statsr?d Tora Aasland,
Kampanjen ?Har du det i deg? ?
Kampanjen startet i 2008 og har n? g?tt over tre ?r. Hovedm?let har v?rt ? ?ke s?kningen til l?rerutdanningene og ? heve statusen til l?reryrket.
?rets kampanje best?r av en film som i stor grad har v?rt spredd gjennom sosiale medier: www.hardudetideg.no/fremtiden. Dette er en film fra framtiden (?r 2069) der tidligere elever forteller om en l?rer som forandret livet deres, og det er du som spiller hovedrollen i filmen. P? en m?ned i ?r (14. mars ? 13. april) har filmen over 120 000 bes?kende.
Om GNIST:
Partnerskapet GNIST har inng?tt et fem?rig samarbeid der m?let er ? heve l?rernes status og f? flere kvalifiserte s?kere til l?rerutdanningen. Partnerne er: Kunnskapsdepartementet, Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, KS, NHO, LO, Pedagogstudentene, Studentenes Landsforbund, Norsk Studentorganisasjon, Elevorganisasjonen, Norsk Lektorlag, Norsk Skolelederforbund og Nasjonalt r?d for l?rerutdanning. Les mer

Authors

Related posts

Top