– L?rerne igjen taperne

– Kommunesektoren sliter s?rlig med ? rekruttere og beholde i skolesektoren. Det vet KS. Da er det ytterst beklagelig at l?rerne igjen f?r den laveste l?nnsveksten, sier forhandlingsleder for Akademikerne kommune, Ole Jakob Knudsen.
De h?yest utdannede l?rerne f?r 0,25 % lavere l?nnsvekst enn ?vrige kommuneansatte. ? Vi er sv?rt skuffet over at KS ikke prioriterer l?rerne. Elevens l?ring avhenger i stor grad av l?rerens kompetanse. Da m? vi verdsette lektorkompetansen p? en ordentlig m?te, sier Knudsen.
Den ?konomiske rammen p? rundt 4,3 % er noe h?yere enn b?de privat og statlig sektor. – Det er vi tilfreds med, men prosenten er ikke h?y nok til ? kunne bidra nevneverdig til ? ta igjen det l?nnsmessige etterslepet kommunal sektor sliter med, mener Knudsen.
Tariffoppgj?ret 2011 ? KS-omr?det

L?nnsoppgj?ret for kommunal sektor startet onsdag 27. april kl. 12.00.
Akademikerne forhandler for om lag 17.000 arbeidstakere.
L?nnsforhandlingene skal v?re sluttf?rt innen midnatt 30. april.
Akademikerne kommune krever et l?nnsl?ft for offentlig sektor for ? sikre kvalitet og kompetanse, og en s?rlig satsing p? langtidsutdannede l?rere.

For mer informasjon kontakt:
Ole Jakob Knudsen, forhandlingsleder Akademikerne kommune, mobil 918 50 187, [email protected]
Marit H. Meyer, kommunikasjonssjef i Akademikerne, mobil 979 53 309, [email protected]

Authors

Related posts

Top