L?reryrket er attraktivt

Stadig flere unge mener at l?reryrket har h?y attraktivitet. Mens det i 2009 var 16 prosent som mente at l?reryrket hadde h?y attraktivitet, er dette tallet n? 25 prosent. Andelen unge som sier at de kan tenke seg ? bli l?rer har ogs? steget fra 16 prosent i 2009 til 23 prosent i 2011.

– Gode l?rere er det viktigste for elevens l?ring, og vi trenger enda flere gode l?rere som kan gj?re en forskjell for barn og unge. Derfor er det en god nyhet at s? mange unge syns l?reryrket har h?y attraktivitet, og jeg h?per at mange s?ker l?rerutdanning innen fristen 15. april, sier forsknings- og h?yere utdanningsminister Tora Aasland.
En ny unders?kelse viser ogs? at gode l?rere setter spor hos mange av oss: Hele 85 prosent av ungdommene svarer at de i l?pet av oppveksten har hatt en favorittl?rer.
– Gode l?rere har hatt en avgj?rende betydning i skolen for mange. F? andre yrkesgrupper har s? stor mulighet til ? p?virke andres liv s? positivt, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
Favorittl?reren huskes f?rst og fremst som faglig inspirerende, og som en som stilte krav. Mange trekker frem l?rere i norsk og matematikk.
Unders?kelsene er gjort for partnerskapet GNIST, der Kunnskapsdepartementet sammen med de viktigste akt?rene i Skole-Norge jobber for ? ?ke s?kningen til l?rerstudiene og ? ?ke l?reryrkets status. Arbeidet med rekruttering har s? langt gitt gode resultater: Fra 2008 til 2010 ?kte antallet s?kere til l?rerutdanningene med 43 prosent.
?rets kampanje ? ?Har du det i deg??
En viktig del av partnerskapets arbeid er kampanjen ?Har du det i deg??, som n? g?r for tredje ?r. ?rets kampanje best?r av en film som i stor grad spres gjennom sosiale medier: www.hardudetideg.no/fremtiden. Dette er en film fra fremtiden (?r 2069) der tidligere elever forteller om en l?rer som forandret livet deres, og det er du som spiller hovedrollen i filmen. P? en m?ned (14. mars ? 13. april) har filmen hatt over 120 000 bes?kende.
P? nettsiden http://hilsen.hardudetideg.no/ har unge mennesker sendt inn historier om l?rere som har gjort en forskjell for dem. Her finnes gode historier om l?rere fra hele landet som har betydd noe spesielt for elever.
Unders?kelsene:
“Favorittl?rer” (ODF – Open Document Format)
“Favorittl?rer” (PP – Power Point)
“L?reryrkets status” (ODF)
“L?reryrkets status” (PP)

Authors

Related posts

Top