SE

Läkaresällskapets etikpris till Mia Furebring, Akademiska sjukhuset, för hennes insatser att lyfta etiken i det kliniska arbetet

Överläkare Mia Furebring, verksam vid verksamhetsomr?de Infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala, har av Läkaresällskapet utsetts till ?rets Hippokratespristagare för sina insatser för att lyfta medicinsk-etiska fr?gor i den kliniska vardagen.
– Det är en stor ära för mig att bli tilldelad Hippokratespriset. Jag är b?de överraskad och tacksam, säger Mia Furebring, som f?r priset för att hon ?i sin läkargärning integrerar medicinsk specialistkompetens med ett omfattande engagemang för etiska fr?gor?.
Mia Furebring sätter alltid patientens bästa och integritet i centrum i samr?d med de anhöriga inför sv?ra beslut som livsuppeh?llande ?tgärder vid obotliga sjukdomstillst?nd eller ?terupplivning vid hjärtstillest?nd. Genom utbildningsdagar, etikronder och etikseminarier för klinikens medarbetare tar hon regelbundet initiativ till att kunskapen och diskussionerna inom detta sv?ra omr?de utvecklas.
Med sin vilja att förmedla kunskap och stimulera till diskussion kring sv?ra etiska fr?geställningar bidrar Mia Furebring i mycket hög grad till att den etiska diskussionen p? kliniken h?lls levande och aktuell.
Priset delas ut vid SLS ?rshögtid 4 november.
Mer information:
lämnas av Anders ?g?rd, 076-136 03 64, eller Kristina Söderlind Rutberg, 070-620 60 48.
Hippokratespriset, Svenska Läkaresällskapets etikpris, tilldelas läkare som har en etisk medvetenhet, är kliniskt verksamma och aktiva i undervisningen samt en förebild för kollegor, medarbetare och studenter. Priset delas ut av Svenska Läkaresällskapet, efter förslag fr?n SLS Delegation för medicinsk etik, sedan 2003.

Svenska Läkaresällskapet är läkark?rens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukv?rd för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 12 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränderna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; 2014 h?lls den den 4-5 december i Stockholm. Mer information hittar du p? www.sls.se eller www.riksstamman.se0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy