SE

Landstingspolitiker i Stockholm positiva till allergikonsulenter

Samtliga partier i Stockholms läns landsting är positiva till att inrätta allergikonsulenttjänster i Stockholms. Det visar en enkät som Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län har gjort.
– Landstinget bör, enligt v?r mening, ta ett större ansvar för att barn och ungdomar med allergisk sjukdom f?r tillg?ng till en allergikonsulent, säger Thomas Jonsson, ordförande i Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län.
Idag saknas allergikonsulenter helt i Stockholm med omnejd. I allergikonsulentens arbetsuppgifter ing?r att informera, utbilda och ge r?d i allergifr?gor till enskilda patienter, anhöriga, samt till personal inom barnomsorg, skola och v?rdinrättningar. De kan ocks? hjälpa till vid miljöutredningar i hemmiljö.
Miljöhälsorapporten 2013 visar att astma bland barn i skol?ldern ökat med 50 procent mellan 2003 och 2011, fr?n 6 till 9 procent. Astma och allergi är komplexa sjukdomar. För de familjer som har sv?rt allergiska barn p?verkas ofta hela livssituationen. M?nga föräldrar f?r kämpa h?rt för att det ska fungera p? förskolan, i skolan och p? fritiden. M?nga f?r ett bemötande som till exempel ?lite allergi har väl alla? när det ibland kan vara fr?ga om ett livshotande tillst?nd.
De har en avgörande roll för att barn med sv?r allergi ska tas om hand p? rätt sätt vid skolstart. Idag är det är upp till varje landsting att besluta om det ska finnas allergikonsulenter och m?nga har av besparingsskäl valt bort detta. Idag finns det tio allergikonsulenter i hela landet. Behovet är minst det dubbla.
– Det är glädjande att se att det finns en politisk vilja inom landstinget att inrätta allergikonsulenttjänster. Med tanke p? det breda stöd som finns bland landstingspolitikerna i Stockholm ser vi fram mot en konstruktiv dialog med de som kommer att styra Stockholms läns landsting efter valet säger Thomas Jonsson, ordförande i Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län.
För mer information kontakta:
Eva-Maria Dufva, presskontakt, Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län, 070 ? 588 72 88
Lena Ericson, ombudsman, Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län,
070 ? 658 2595, [email protected]

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter m?ste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet. 3400Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Camilla Caster   #Ulf Sankala   #Ume Jazzfestival   #Vita Kuben