Länsmuseet föreläser vid internationell konferens om det europeiska landskapet

Mellan den 8 och den 12 september h?ller PECSRL en stor konferens i Göteborg och Mariestad. PECSRL ?The Permanent Conference on the Study of the Rural Landscape? har haft konferenser i olika delar av Europa vart annat ?r sedan 1950-talets slut. Temat för ?rets konferens är ?Unraveling the Logics of Landscape?.
Moa Lorentzon och ?del Vestbö-Franzén fr?n Jönköpings läns museum samt Carl-Johan Sanglert fr?n länsstyrelsen i Jönköping kommer att vara ansvariga för en av de 34 sessionerna med titeln ? The logic of landscapes and antiquarian practice?.
Tillsammans med ytterligare fem föredragsh?llare belyser de sambandet och avst?ndet mellan myndighet, den antikvariska praktiken och den akademiska världen. De diskuterar hur ett riksintresse eller ett världsarv skapas? Likas? hur myndigheterna lever upp till Kulturmiljölagens krav när det gäller fornlämningar fr?n historisk tid?
Önskar ni mer information? Välkommen att kontakta ?del Vestbö-Franzén, fil dr kulturgeograf, telefon 036-30 18 13 och 070-549 30 50 eller Moa Lorentzon, arkeolog, telefon 036-30 18 13 och 070-620 02 67.

Jönköpings läns museum är ett konst och kulturhistoriskt museum med lokaler i centrala Jönköping. Museet, liksom Friluftsmuseet i Jönköpings stadspark, drivs av Stiftelsen Jönköpings läns museum.
Verksamheten
I museets byggnader finns förutom utställningar även arkiv, magasin, ett omfattande bildarkiv, en ateljé för m?lerikonservering och mycket annat.
P? museet arbetar cirka 55 personer med allt fr?n förem?lsv?rd till utställningar, arkeologi, m?lerikonservering och byggnadsv?rd.
En viktig samarbetspartner för oss är Jönköpings läns konstförening. Sedan m?nga ?r förvaltar vi deras samling och varje ?r arrangerar vi utställningar tillsammans där b?de Länssalongen och Ungdomens v?rsalong är ?terkommande utställningar.0000Skicka som e-post
Share this

Authors
Top