SE

Lärandet som konstart

– Jag definierar mitt yrke som lärare som en konstart, och lärandet är ocks? en konstart.

Läraren
Bengt Söderhäll har jobbat 40 ?r som lärare p? alla stadium. Att ta exempel fr?n skönlitteraturen är n?got som han hela tiden använt i sin undervisning, p? högstadiet, p? komvux och här p? Högskolan i Gävle.
– Vad händer, vad skulle kunnat vara annorlunda, hur skulle du själv ha gjort i samma situation, vad ser du för alternativa lösningar? Min dröm är att kunna sätta ihop en antologi med olika texter, om jag hinner.
Diktaren
Han publicerade idag sin nionde diktsamling “Vi fäster v?ra drömmar med ordens häftstift?. Detta är ocks? sjordingar (sju ord i varje dikt), den här g?ngen illustrerade.
– Detta är liksom nästa steg, med en bild som p? n?got sätt br?kar med texten, säger Bengt.
Tidigare har han publicerat “Sjordingar fr?n Dalälvens brink?. Där har han i korta dikter speglat naturen och tiden. Naturen är n?got han gärna söker för kraft och inspiration.

Saker under visning
Bengt skriver nu under hösten p? sin licentiatsavhandling, om hur lärare beskrivs i skönlitteratur, och hoppas kunna lägga fram den under v?ren.
Vad är det som läraren undervisar de unga, s? att de skall kunna utveckla sina utförsg?vor utan att läraren hindrar, det är Bengts ing?ng.
Man har allts? olika saker under visning, för att det är vackert/farligt/fult/trevligt eller vad det kan vara. Och s? för man ett samtal om det som är faktabaserat men som ocks? är meningsfullt, allts?
b?de fakta och mening.
– Jag definierar mitt yrke som lärare som en konstart, och lärandet är ocks? en konstart.

Boken heter: “Vi fäster v?ra drömmar med ordens häftstift”
(Beijbom Books AB) ISBN 978-91-86581-18-3
För mer information, v v kontakta:
Bengt Söderhäll, Universitetslektor i didaktik vid Högskolan i Gävle
Telefon: 026- 64 88 69, 076-800 47 72
E-post: [email protected]

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en h?llbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 500 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. V?ra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.0100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Daroon Yassin   #Eric Borgstr