SE

Lärare fr?n Grubbeskolan utvecklar undervisning i Malaysia

Fredag den 26 september ?ker fem lärare och tv? skolledare fr?n Grubbeskolan samt skoldirektören Ann-Christine Gradin till Malaysia. De ska under tio dagar utbyta erfarenheter med pedagoger fr?n partnerskolan La Salle Secondary school i Kota Kinabalu p? Borneo kring lärande för h?llbar utveckling.
Syftet med resan är att gemensamt inspireras pedagogiskt till att hitta, utveckla och dokumentera strategier och undervisningsmetoder för hur lärare kan undervisa och utbilda elever och framtida generationer. Totalt har sju utbyten skett med Borneo s? idag har totalt 30 pedagoger fördjupat sina kunskaper.
– En dag är v?ra unga politiker, ledare, konsumenter och väljare som d? har de förutsättningar och det engagemang som krävs i skapandet av v?r värld och morgondagens miljö, säger Claes Emteryd, lärare och projektledare för samarbetet med Malaysia.
Tidigare under ?ret har eleverna p? Grubbeskolan arbetat med flera inriktningar där olika ?rskurser fokuserat p? exempelvis familj och näromr?de, Sverige eller globalt och världen. De har f?tt fördjupa sig kring omr?den som konsumtion, mänskliga rättigheter, vatten ur ett globalt perspektiv samt resor och transport. De har ocks? haft föreläsningsbesök fr?n universitetet och gjort studiebesök, bland annat p? Klockarbäcken och f?tt kunskaper om komunens nya ?tervinningsstation.
M?let är att minska utsläppen
Ett gemensamt m?l för eleverna p? Grubbeskolan har varit att stödja elever p? Borneo att kunna ?terplantera mangroveträd och minska CO2-utsläppen.
– Vi har n?tt m?let genom att samla in pengar för trädplaneringen. Bland annat har eleverna pantat flaskor och burkar samt gjort olika dagsverk. Vid denna resa ska vi som tidigare hjälpa La Salleskolans elever att plantera 600 träd, säger Claes Emteryd.
Projektet finanserias av Grubbeskolan, fonder och Universitet- och högskoler?det.
Mer information:
Claes Emteryd
Lärare Grubbeskolan
070-576 90 29

0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts