SE

Lärare och rektorer ser olika p? valet

Gustav Fridolin är den partiledare och Miljöpartiet det parti som flest lärare har förtroende för. Men bland rektorerna kommer b?de Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet före i förtroendetoppen. Det visar en ny undersökning av skolpersonalens syn p? valfr?gor som Lärarbarometern genomfört.
Närmare 40 000 personer som arbetar inom skolan har deltagit i undersökningen som genomförts av Lärarbarometern.
Undersökningen visar att de viktigaste fr?gorna för personalen inom skolan är lärarnas löneutveckling, att administrationen minskar och att det behövs mer resurser till elever med inlärningssv?righeter. Personalen inom förskolan anser även att förskolegruppernas storlek tillhör de viktigaste valfr?gorna.
?Det är tydligt att lärare och rektorer har olika ?sikter om vilka partier som hanterar skolfr?gorna bäst. Däremot är de helt eniga om att de inte har ett stort förtroende för Jan Björklund som utbildningsminister.? sammanfattar Erik Granberg som lett undersökningsarbetet resultatet.
Hela rapporten finns bifogad med pressmeddelandet och en grafik över resultatet finns här
Om du vill veta mer, vänligen kontakta:
Erik Granberg
Tele 0702 36 93 83
Mail [email protected]

La?rarbarometern a?r en nystartad webbpanel med la?rare och annan skolpersonal. Panelen har o?ver 6000 medlemmar. La?rarbarometern a?r helt unik i sitt slag i Sverige och mo?jliggo?r underso?kningar till skolpersonal med stor flexibilitet ga?llande urvalskriterier. Bakom La?rarbarometern sta?r Lektion.se, Sveriges sto?rsta webforum fo?r skolpersonal, samt analysfo?retaget Enka?tfabriken. Mer information om La?rarbarometern finns pa? www.lararbarometern.se

0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts