SE

Lärarna vill se Fridolin som utbildningsminister

I det p?g?ende regeringsbildandet sägs det r?da stor oenighet om vem som skall ha posten som utbildningsminister. När Sveriges lärare tillfr?gas är dock enigheten desto större. Hela 67 procent av lärarna vill se Gustav Fridolin som nästa utbildningsminister att jämföra med att 9 procent önskar se Ibrahim Baylan p? posten.
Nästan 3 000 lärare i grundskolan och gymnasiet har svarat i undersökningen som genomförts av Lärarbarometern.
Undersökningen visar ocks? att ytterst f? lärare tror att en regering med enbart Socialdemokraterna och Miljöpartiet vore det bästa alternativet för skolan.
?Lärarna verkar värdesätta en stabil regeringskonstellation som har ett större stöd i Riksdagen än vad enbart Socialdemokraterna och Miljöpartiet har. Men att nästa regering bör innefatta Miljöpartiet och ha Fridolin som utbildningsminister är de flesta lärare eniga om.? sammanfattar Erik Granberg som lett undersökningsarbetet resultatet.
Hela rapporten finns bifogad med pressmeddelandet
Om du vill veta mer, vänligen kontakta:
Erik Granberg
Tele 0702 36 93 83
Mail [email protected]

La?rarbarometern a?r en nystartad webbpanel med la?rare och annan skolpersonal. Panelen har o?ver 7000 med- lemmar. La?rarbarometern a?r helt unik i sitt slag i Sverige och mo?jliggo?r underso?kningar till skolpersonal med stor flexibilitet ga?llande urvalskriterier. Bakom La?rarbarometern sta?r Lektion.se, Sveriges sto?rsta webforum fo?r skolpersonal, samt analysfo?retaget Enka?tfabriken. Mer information om La?rarbarometern finns pa? larar- barometern.se. La?rarbarometerns medlemmar har rekryterats via utskick till alla som sta?r registrerade som medlemmar hos Lektion.se. Enbart personer som arbetar inom skolan idag beviljas att delta i La?rarbarome- tern.

0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts