SE

Lärarutbildning i Bor?s är bäst i klassen

När Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar landets högskoleutbildningar inom ramen för pedagogik blir det dystra omdömen p? m?nga h?ll. Men inte för Högskolan i Bor?s. Idag tillkännages: Mycket hög kvalitet till magisterutbildning i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Bor?s.

? Detta är mycket positivt med tanke p? högskolans ambitioner att inom en översk?dlig framtid utveckla kompletta akademiska miljöer inom högskolans alla omr?den, säger Ann-Sofie Axelsson, chef för Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
Av de 57 utbildningsprogram som granskades fick 19 utbildningar omdömet bristande kvalitet och 33 hög kvalitet. Endast fem utbildningar betygsattes med mycket hög kvalitet och magisterutbildningen i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Bor?s var allts? en av dem. N?got som högskolans prorektor Martin Hellström är nöjd med.
? Mycket glädjande och välförtjänt! Jag vill gratulera alla berörda medarbetare och studenter vars engagemang och arbete ligger till grund för detta hedrande betyg, säger Martin Hellström och f?r medh?ll fr?n högskolans rektor.
? Det är ett mycket gott arbete utfört av medarbetare verksamma inom programmet. Jag är samtidigt inte s? förv?nad eftersom jag vet vilken hög kvalitet utbildningen har och jag har anat att det kunde bli s? här. Det här stärker oss som lärosäte, att utbildningar n?r den högsta värderingen fr?n UKÄ, säger Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Bor?s.
Läs mer
Se pressmeddelandet fr?n UKÄ

———————————–
Högskolan i Bor?s bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt v?rdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 13 300 studenter och 680 anställda.
Högskolan i Bor?s försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas v?ra studenter nära arbetslivet. Vi satsar p? problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. V?ra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Bor?s har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre omr?den: biblioteks- och informationsvetenskap, resurs?tervinning samt textil och mode.
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy