Läs?rets bästa Qualisförskolor och Qualisskola finns i Uppsala och Kävlinge

Inför Qualis nätverksseminarium den 8 oktober stod det klart vilka förskolor och skolor som f?tt högst poäng i och med granskningarna under läs?ret 2013/2014. Utmärkelserna gick till Bälingeby förskola i Uppsala och Kompassens förskola i Kävlinge. B?da n?dde 107 poäng av 126 möjliga. Utmärkelsen för läs?rets bästa Qualisskola gick till Skönadalsskolan med 120 poäng, även den i Kävlinge.

? Vi har en gemensam pedagogisk idé som bygger p? tanken om delaktighet och inflytande p? alla niv?er. Föräldrar, barn och medarbetare har alla möjlighet att p?verka. Vi har en verksamhet som är i ständig rörelse där alla kan utvecklas, berättar förskolechef Elisabeth St?hl p? Bälingeby förskola till Upsala Nya Tidning.

Kristina M?hlgren förskoleansvarig vid Q-Steps beskriver att förskolorna sjuder av engagemang, tillit och nyfikenhet. En samsyn r?der inom varje förskola och pedagogerna arbetar systematiskt med uppföljning, utvärdering, analys och utveckling. Genom en väl förankrad värdegrund, en trygg och inspirerande miljö, barnens inflytande, en lärande organisation och ett tydligt och strategiskt ledarskap p? alla niv?er skapas goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande. Barnen är delaktiga och rustas till demokratiska medborgare och för framtiden.

Skönadalsskolan n?r högsta kvalitetssteget inom sex av elva omr?den och näst högsta inom övriga. Nils-?ke Andersson, skolansvarig vid Q-Steps, lyfter fram skolans mycket goda kunskapsresultat, personalens kollegiala arbetssätt med erfarenhetsutbyte i arbetslagen samt ledningens m?l- och utvecklingsinriktade arbete med kvalitetsfr?gor. Dessutom utvecklas verksamheten kontinuerligt medutg?ngspunkt i forskningsrön och beprövad erfarenhet.
Qualis kvalitetssäkringssystem bygger p? ett antal kriterier inom elva kvalitetsomr?den. För att bli certifierad behöver verksamheten genomg? en extern granskning och uppn? minst 60 poäng och lägst steg 3 p? den sjugradiga skalan inom kvalitetsomr?dena. Q-Steps Kvalitetssäkring AB genomför ?rligen närmare 120 granskningar. Varje granskning resulterar i en omfattande granskningsrapport där verksamhetens styrkor och förbättringsomr?den tydligt framg?r.

Q-Steps Kvalitetssäkring AB erbjuder Qualis kvalitetssäkringssystem som möjliggör ett systematiskt kvalitetsarbete. Qualis utvecklades ?r 1997-2000 som ett projekt finansierat av Skolverket. Qualis arbetar i lärande nätverk, best?ende av ett stort antal kommuner med dess förskolor, skolor, fritidsg?rdar, musik- och kulturskolor samt även inom äldreomsorgen.
Bifogade filer
01400Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top